Apskaitos vejai

Verslo vėjai, UAB

Tvarkantiems buhalterinę apskaitą ūkininkams — pokyčiai Tvarkantiems buhalterinę apskaitą ūkininkams — pokyčiai Autorius: Agroeta Tvarkantiems buhalterinę apskaitą ūkininkams — pokyčiai Vilnius, gegužės 16 d. Žemės ūkio ministerija pakeitė Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio apskaitos vejai, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijas ir patvirtino jas nauja redakcija.

apskaitos vejai

Todėl ŽŪM patvirtintos naujosios apskaitos tvarkymo rekomendacijos padės užtikrinti žemės ūkio veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų apskaitos informacijos palyginamumą.

Pagal patvirtintas naujas nuostatas turės būti tvarkoma m. Pažymėtina, kad rekomendacijos taip pat galės būti taikomos nėra privaloma sudarant ankstesnių nei m.

apskaitos vejai

Pagal naująją rekomendacijų redakciją apskaitos vejai ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinėje apskaitoje nebelieka bendrosios produkcijos rodiklio ir jo skaičiavimo. Pelno nuostolių ataskaitoje pagrindinės veiklos rezultatas bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į pardavimo pajamas, parduotos produkcijos savikainą, pardavimo ir bendrąsias ūkio sąnaudas.

Tuo tikslu pakeista Pelno nuostolių ataskaitos forma, atsisakant nebeaktualių straipsnių pvz.

apskaitos vejai

Kita naujovė — balanse ūkininko ūkio biologinis turtas klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Kito ilgalaikio turto straipsnyje bus parodomas biologinis turtas, apskaitos vejai ilgalaikiam, o trumpalaikio turto požymius atitinkantis biologinis turtas — trumpalaikio turto atsargų straipsnyje.

apskaitos vejai

Atsižvelgiant į finansinių ataskaitų pokyčius, pakeistas Pavyzdinis ūkininko ūkio sąskaitų planas, t. Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos patvirtintos žemės ūkio ministro balandžio 25 d.

apskaitos vejai

Agroeta Facebook komentarai.

Taip pat perskaitykite