Atviro universiteto skaitmeninė strategija

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Studijos ir negalia

Studijos ir negalia Vilniaus universitetas siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams Vilniaus universitetas yra atviras ir deda pastangas užtikrinti tinkamas studijų sąlygas studentėms ir studentams su negalia: Investuojama į Universiteto aplinkos pritaikymą; Suteikiamos galimybės naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis, kurios padeda studijų procesą pritaikyti pagal individualius poreikius; Studentams ir studentėms, turintiems negalią, suteikiama galimybė naudotis lankstesnėmis atsiskaitymo formomis, individualizuoti studijų procesą pagal dėl negalios kylančius poreikius.

Studentei -ui pageidaujant, neįgaliųjų reikalų koordinatorė parengia rekomendacijas dėl studijų pritaikymo pagal dėl negalios kylančius poreikius; Studentėms -ams ir dėstytojoms -ams teikiamos konsultacijos studijų prieinamumo klausimais; Pagal poreikį Universiteto bendruomenei organizuojami seminarai ir kiti renginiai negalios tematika.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Jei esate būsima -s ar esama -s studentė -as ir turite negalią, įskaitant ir psichikos, autizmo spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimų, dėl kurių studijų metu gali kilti individualiųjų poreikių, maloniai prašome užpildyti šią anketą iki prasidedant semestrui.

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą.

Bendruomenei pristatoma Klaipėdos universiteto plėtros dešimtmečio strategija

Negalią turinčius studentus ir studentes skatiname aktyviai reikšti savo poreikius ir apie juos informuoti kuo anksčiau — tik abipusio dialogo būdu galėsime užtikrinti studijų prieinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai, veiksmingai ir lygiai su kitais asmenimis dalyvauti studijų procese. Studijų proceso prieinamumas Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas studentėms -ams su negalia, Vilniaus universitetas atsižvelgia į dėl negalios studijų kontekste kylančius individualiuosius poreikius.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Studentėmis -ais atviro universiteto skaitmeninė strategija negalia laikomi turinčios -ys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie, sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje ir studijuoti lygiai su kitomis -ais. Todėl negaliai priskiriami ir ilgalaikiai psichikos, autizmo spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimai disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija ir kt.

Vilniaus universiteto studijų nuostatuose numatyta, jog studentėms -amsturintiems negalią arba laikiną sveikatos sutrikimą, pateikus tai įrodančius dokumentus kai kurie studijų proceso aspektai studijų aplinka, studijų medžiaga ir kt.

 • Не веря своим глазам, он смотрел на взрослых и спрашивал себя: возможно ли, чтоб они развились из этих необычайных существ, проводивших большую часть жизни в своем собственном мире.
 • Мы по-прежнему в Диаспаре, в полной безопасности.
 • Bendruomenei pristatoma Klaipėdos universiteto plėtros dešimtmečio strategija
 • Хилвар и Джезерак молчали, догадываясь, с какой целью Элвин затеял этот полет и попросил их присоединиться к .
 • Idem akcijų pasirinkimo sandoriai

Studijų individualizavimo pagal individualiuosius poreikius, kylančius dėl negalios, tvarkos aprašas, patvirtintas m. Studentės -ai kuo anksčiau, iki semestro pradžios kreipiasi į neįgaliųjų reikalų koordinatorę užpildydami anketą.

Tavo komentaras

Anketos duomenys yra konfidencialūs ir neperduodami be studentės -o sutikimo. Individualaus susitikimo metu įvertinami dėl negalios kylantys individualieji poreikiai, paprašoma pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Neįgaliųjų reikalų koordinatorė, studentei -ui pageidaujant, kamieniniam akademiniam padaliniui rekomenduoja konkrečius studijų individualizavimo būdus ir patvirtina, jog yra susipažinusi su dokumentais, įrodančiais studentės -o negalią.

Pagal neįgaliųjų reikalų koordinatorės rekomendaciją kamieniniai akademiniai padaliniai visam studijų laikotarpiui jei nenurodyta kitaip patvirtina studijų individualizavimo planą.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Studijų individualizavimo būdai Kiekvieno asmens negalia ir dėl jos kylantys poreikiai yra individualūs, todėl kiekvienu atveju ieškoma labiausiai atviro universiteto skaitmeninė strategija studijų proceso individualizavimo būdų. Individualizavimo būdai išskiriami į tris pagrindines sritis: studijų aplinka, paskaitos ar kiti kontaktiniai užsiėmimai, studijų pasiekimų vertinimas.

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Dažniausiai taikomi studijų individualizavimo būdai: Atitinkamo padidinto šrifto taikymas atsiskaitymuose; Laiko, skirto atsiskaitymams terminų pailginimas; Medžiagos pateikimas prieinamu formatu; Fizinės aplinkos pritaikymas arba tvarkaraščių koregavimas pagal auditorijų prieinamumą; Atskiros auditorijos suteikimas atsiskaitymų metu. Esant poreikiui, studentės -ai savanorės -ai gali suteikti individualią pagalbą palydėti, įveikti pasitaikančias fizines kliūtis, išmokti orientuotis naujoje aplinkoje ir kt.

Apie dėl negalios kylančius individualiuosius poreikius administraciją būtina informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima tinkamai tam pasiruošti.

atviro universiteto skaitmeninė strategija

Todėl studenčių -tų prašome anketą užpildyti kaip įmanoma anksčiau, iki semestro pradžios. Atviro universiteto skaitmeninė strategija pagalbos priemonės Studentai -ėsturintys 45 proc. Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti — EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

Странный материал, что когда-то давал им жизнь, теперь был недвижим.

Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti — iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama ,00 EUR dydžio išmoka. Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai -ės yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.

Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu  gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.

Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45 proc.

Strategija

Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas: Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti studijuoja: pagal pirmosios pakopos bakalauro studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; pagal antrosios pakopos magistrantūros studijų programą; pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje doktorantūroje.

Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 • В начале этого интервала мы видим Империю на вершине славы, напряженно ожидающую желанного успеха.
 • Крошечные волны, не выше нескольких сантиметров, беспрестанно бились об узкий берег.
 • Vilniaus universiteto – m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas
 • Даже Хилвар, похоже, несколько словно бы потерялся среди эпох гигантских деревьев, которые заслоняли солнце и выстилали подлесок коврами непроницаемой тени.
 • Korex prekybos sistema
 • Studijos ir negalia

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Rudens semestrui — nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Vilniaus universiteto 2015 – 2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų administravimo skyriui turėtų būti pateikta kuo skubiau. Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti EUR mažesnę studijų įmoką.

Reklama Beveik dveji metai intensyvaus darbo, dešimtys posėdžių darbo grupėje, formalių ir neformalių susitikimų, aptarimų, siūlymų ir apibendrinimų — tokia ką tik parengtos ir viešai paskelbtos Klaipėdos universiteto plėtros strategijos metams nematomoji pusė. Dokumentas, jau patvirtintas KU Tarybos, rytoj, sausio 6-ąją bus viešai pristatomas Universiteto bendruomenei. KU plėtros strategijos rengime aktyviai dalyvavęs KU rektorius prof. Artūras Razbadauskas sako, jog kiekviena save gerbianti organizacija turi turėti strategiją bent jau mečiui.

Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo. Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas išskyrus rezidentūrąstudijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis.

Еще в ранней молодости он был вынужден покинуть родной ему мир, память о котором преследовала его всю жизнь. Причиной своего изгнания он считал происки врагов, но истина заключалась в том, что он страдал от неизлечимой болезни, которая, похоже из всех носителей разума во Вселенной поражала только представителей гомо сапиенс. Эта позорная болезнь была религиозной манией.

Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. Padalinių prieinamumas ir kompensacinės technikos priemonės Padalinių prieinamumas Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims. Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros pritaikymai pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties Universiteto planinius darbus.

Labiausiai prieinami judėjimo negalią turintiems asmenims yra Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai.

Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi TeisėsFizikosEkonomikos ir verslo administravimo ir Komunikacijos fakultetai.

Taip pat perskaitykite