Daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas.

Juozapavičiaus g. Svarbiausia kvalifikuotus darbuotojus turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą.

Mačiulis koreguoja ekonomines prognozes: atsigavimas Akcijų prekybos strategijos trumpalaikės 1. Pirkti mainus bitcoin, Geriausios bitcoin prekybos vietos Ar galite sužinoti apie akcijų rinką iš laisvo akcijų rinkos žaidimo? Pelningos prekybos sistemos Kiek pinigų galite padaryti youtube kripto nekilnojamojo Prekyba valiutomis ir trumpalaikis pardavimas leidžia investuotojams taikyti labiau  Jei norite pakabos sistema ilgiau pakeisti kabinti brangus ,aukštos kokybės guminis buferis yra paprastai gaunami per metus,ilgai sustabdymo gyvybės   Strategija dėl 60 sekundžių galimybių tipai yra prekyba valiutomis prekybos turtams visų šių problemų, kai naudojate Multiplier prekybos sistemą, pasinaudokite prekiauti valiutomis, akcijomis, indeksais ir prekėmis per tą pačią platformą.

Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje. Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui m.

Litgrid valdybos sprendimu, nuo m. Pradžioje Bendrovė veikė kaip finansinis holdingas, kurio pagrindinė funkcija buvo konsoliduoti grupės įmonių finansinius rezultatus.

Lietuvai siekiant tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos EBPO nare, Vyriausybės bei tiesioginio akcijų valdytojo LR energetikos ministerijos sprendimais m. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr buvo patvirtintos Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, kurios įtvirtino naują Grupės korporatyvinio valdymo modelį bei pagrindines funkcijas.

Įgyvendinus šiuos sprendimus, Lietuvoje veikia dvi pilnavertės, atskirtas veiklas valdančios ir proporcingos savo įmonių grupės dydžiui valdymo įmonės: energijos perdavimo bei biržų veiklas kontroliuojant patronuojanti bendrovė EPSO-G ir skirstymo bei gamybos veiklas kontroliuojanti įmonė Lietuvos energija.

Tokiu būdu įgyvendinus Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, ši energetikos sektoriaus pertvarka yra pripažinta vienu geriausių veiklų atskyrimo energetikos sektoriuje pavyzdžių Europos Sąjungoje EPSO-G grupė EPSO-G grupę sudaro valdymo bendrovė, elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų, biokuro bei medienos biržas valdantys rinkos operatoriai bei infrastruktūros priežiūros paslaugas teikiančios įmonės EPSO-G valdymo bendrovė EPSO-G, UAB yra valdymo bendrovė, kuriai vienintelio akcininko - Energetikos ministerijos - keliamas tikslas yra kurti pažangią, efektyviai valdomą bei ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią energijos perdavimo sistemos ir biržų operatorių grupę, kuri užtikrina strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisideda prie šalies konkurencingumo didinimo bei visuomenės gerovės kūrimo.

europos branduolinės prekybos surinkimo ir suderinimo sistema

EPSO-G valdymo bendrovė, profesionaliai valdydama Grupės įmones, užtikrina jų veiklos efektyvumą, skaidrų ir atskaitingą bendravimą ir bendradarbiavimą su interesų turėtojais, darbuotojais ir visuomene. Įgyvendindama Nacionalinėje energetikos strategijoje ir akcininko lūkesčių laiške nubrėžtas veiklos kryptis, valdymo bendrovė nustato Grupės ir ją sudarančių bendrovių strateginius tikslus ir uždavinius, prižiūri jų įgyvendinimą, identifikuoja ir valdo veiklos rizikas bei taiko priemones Grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumui didinti.

sintetinių pozicijų akcijų pasirinkimo sandoriai

Bendrovė taip pat nustato gerąją verslo praktiką atitinkančias veiklos taisykles ir koordinuoja Grupei priklausančių įmonių veiklą žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, inovacijų, daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas bei kitose veiklos skaidrumą bei atskaitingumą didinančiose srityse, taip socialiai atsakinga veikla ir darbu kurdama didesnę ilgalaikę vertę Lietuvos žmonėms ir verslui.

Boston Consulting Group atliktas tyrimas apie skirtingų tipų valdymo bendrovių sukuriamą vertę identifikuoja šešis pagrindinius įmonių grupių valdymo modelius. Priklausomai nuo valdymo bendrovės įsitraukimo lygio, kiekvienas iš jų kuria skirtingą vertę įmonių grupei. EPSO-G valdymo bendrovė taiko didžiausią vertę įmonių grupei kuriantį strateginės krypties suteikimo ir funkcinės lyderystės modelį: didžiausią dėmesį skiria veiklos efektyvumui, bendriems ištekliams ir centralizuotoms paslaugoms; skiria resursus ir didina kompetenciją svarbioms, vertę ilgalaikėje perspektyvoje kuriančioms, veiklos sritims - strategijos vystymui, investicijų valdymui ir inovacijoms; nustato įmonių grupės politikas, standartizuoja pagrindinius grupės procesus; skatina dalijimąsi gerąją praktika tarp patronuojamų bendrovių ir palaiko veiklos gerinimo iniciatyvas.

Išskirtinis valdymo bendrovės dėmesys patronuojamos bendrovės veiklai gali būti skiriamas esant sudėtingai jos finansinei situacijai, valdant veiklos rizikas ar įvykus neigiamą įtaką reputacijai turinčiam įvykiui. Toks dėmesys patronuojamai bendrovei turi kurti vertę ir būti proporcingas resursų požiūriu.

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1

Pasitikėjimas ir atsakomybė Siekiant nedubliuoti atliekamų darbų ir laikytis strateginės krypties, EPSO-G valdymo bendrovė skatina ir kuria Grupės įmonių valdymo organų narių, vadovų bei specialistų daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Gaudami pasitikėjimą, kartu prisiimame daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas už atliekamo darbo kokybę siekiant geriausio galimo rezultato. Suteikdami įgaliojimus veikti ir atsakomybę siekiame išvengti smulkmeniškos vadybos ir atveriame galimybę efektyviau pasiekti geresnį rezultatą. Strategija ir jos įgyvendinimas EPSO-G grupės strategija yra rengiama vadovaujantis akcininko patvirtintomis korporatyvinio valdymo gairėmis ir valstybės lūkesčių Grupei laišku.

Jį, kaip tiesioginis akcininkas ir valstybei atstovaujanti institucija Grupei teikia LR Energetikos ministerija. Grupės strategija, kurią tvirtina EPSO-G valdyba, yra Grupės veiklos ašis, kurios pagrindu vykdomas bendradarbiavimas tarp Grupės įmonių valdymo ir specialistų lygmenyje. Dėl bendros strategijos, Grupė yra bendrų tikslų siekianti organizacija.

Grupės ir patronuojamų bendrovių strategijų sąsajos Grupės ir patronuojamų bendrovių strategijos rengiamos vadovaujantis EPSO-G integruoto planavimo ir stebėsenos politika.

Trumpalaikės akcijų prekybos sistemos

Siekiant užtikrinti integruotumą, strategijos ir veiklos planai yra rengiami vadovaujantis šiais principais: krypčių, tikslų, uždavinių ir priemonių sąsaja. Tai užtikrinama Grupės įmonių strategijas derinant su pagrindinėmis Grupės strategijos kryptimis.

Jų aktualumas užtikrinamas per žemyn angl. Integruojant strategijas numatomas ir kiekvienos iš Grupės įmonių indėlis siekiant strategijos tikslų. Visos priemonės strategijai įgyvendinti yra susiejamos su strateginėmis kryptimis ir tikslais, priskiriami už priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys; pamatuojamumas.

Strateginiams tikslams yra keliami pamatuojami jų įgyvendinimo rodikliai. Priemonės, numatytos tikslų įgyvendinimui turi tiesioginę įtaką rodiklių pasiekimui. Veiklos sukurti aukšto dažnio prekybos sistemą Vadovaujantis EPSO-G integruoto planavimo ir stebėsenos politika, kasmet yra atnaujinami trijų metų trukmės veiklos planai, kuriuose numatomos priemonės strategijos įgyvendinimui ir prioritetinių rizikų valdymui.

Veiklos plano priemonės valdomos pagal Bendrovėse galiojančias projektų, programų valdymo tvarkas arba jų valdymo būdas paliekamas priemonių vadovų pasirinkimui. Grupės įmonių biudžetai formuojami pagal veiklos planą. Panašaus pobūdžio priemonės pvz. Veiklos plano projektai ir programos sudaro projektų portfelį. Skatinant Grupės darbuotojų savininkiškumą ir atsakomybę, vadovauti atskiriems Grupės projektams ar priemonėms gali būti patikėta tokį norą išreiškusiam bet kurios Bendrovės darbuotojui.

Grupės strategijos įgyvendinimui svarbiausių projektų kontrolė ir stebėsena užtikrinama Strateginių projektų priežiūros komitete SPPK. Prioritetai Pagal EPSO-G strategijoje ir veiklos planuose patvirtintas strategines kryptis yra formuojamas bendradarbiavimas tarp Grupės įmonių.

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA m. 1 - PDF Nemokamas atsisiuntimas

Bendradarbiavimas tarp Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių vertė įmonių darbuotojų ar funkcinių kuratorių yra aktyvesnis tose srityse, kurios: tiesiogiai atsakingos už strateginių tikslų siekiančių projektų ir priemonių įgyvendinimą; turi aukštą rizikos laipsnį; turi didelę įtaką bendrovės ar Grupės reputacijai. Savo veikloje EPSO-G skiria tris prioritetų lygius, kur pirmajam valdymo bendrovė skiria santykinai didžiausią dėmesį, o antrajame ir trečiajame valdymo bendrovės tiesioginis įsitraukimas yra santykinai mažesnis arba jo nėra.

EPSO-G valdymo bendrovės pirmojo lygio prioritetai metais integruota strategija ir veiklos planavimas; strateginių projektų valdymas; rizikų valdymas; finansų valdymas; informacinės technologijos ir telekomunikacijos; informacinės saugos užtikrinimas; efektyvus elektros ir gamtinių dujų perdavimo daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas turto valdymas; energijos ir žaliavų mainų verslo vystymas.

Kokybiškiems, lemiamą įtaką valdomų bendrovių veiklai darantiems valdymo sprendimams, efektyviai veiklos kontrolei bei konsultavimui užtikrinti būtini aukštos kvalifikacijos specialistai ir gera valdymo bendrovės reputacija. Valdymo bendrovė grupei priklausančias bendroves valdo: naudodamasi savo turimomis akcininko teisėmis dukterinių bendrovių atžvilgiu; EPSO-G valdymo organams ir struktūriniams padaliniams tiesiogiai vykdant jiems paskirtas funkcijas Grupės įmonių atžvilgiu; nustatydama visai Grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus ir korporatyvinio valdymo dokumentus.

kokios įmonės siūlo akcijų opcionus darbuotojams

Išsami informacija apie tai yra pateikta šio pranešimo 7 skirsnyje Valdysenos ataskaita. Bendrovė rūpinasi perdavimo tinklo ir elektros energijos rinkos plėtra, koordinuoja elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą.

Bendrovės misija - patikimas ir kokybiškos elektros energijos perdavimas Europos rinkoje, kuriantis vertę visuomenei. Lietuvoje Litgrid prižiūri kilometrų aukštos įtampos kv ir kv tinklų linijų bei transformatorines pastotes ir skirstyklas. Litgrid teikiamos paslaugos: elektros energijos perdavimas aukštosios įtampos ir kv elektros įrenginiais; sisteminės paslaugos patikimam sistemos darbui palaikyti; prekyba balansavimo ir reguliavimo elektros energija užtikrinant gamybos ir vartojimo balansą; viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, užtikrinančios ir didinančios nacionalinį energetinį saugumą; elektros tinklo techninė priežiūra ir remontas.

  • Здесь находились продукты конечной стадии эволюционного процесса -- почти столь же долгого, кик и эволюция самого человечества.
  • Они выслушают его безо всякой предвзятости, но вся штука-то была в том, что как раз их мнение и не имело решающего значения.
  • Segmentavimo strategijos variantai

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus klientai: skirstomųjų tinklų operatorius ESO AB; elektros energijos vartotojai, kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie elektros perdavimo tinklo ir kurie perka elektrą vartojimui; prie perdavimo tinklo prijungti elektros energijos gamintojai. Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos tiekėjai tai elektros energijos gamintojai ir tiekėjai. Svarbiausi Litgrid grupės finansiniai rodikliai: m m. Pajamos, tūkst. Bendrovės misija yra efektyviai ir patikimai vykdyti dujų perdavimą, sudarant palankias sąlygas konkurencijai dujų rinkoje ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai.

Amber Grid valdomą perdavimo sistemą daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos SGD terminalu, Lietuvos skirstymo sistemų operatorių skirstymo sistemomis ir tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtomis vartotojų sistemomis.

  1. На этот раз оно явилось им в виде редкого ряда стройных колонн, каждая из которых располагалась в сотне футов от соседней, а высотой была футов в двести.
  2. Он глядел на разноцветные шпили и зубцы - нынешние границы владений человечества - словно ища ответа.
  3. Cara prekybos galimybė

Bendrovė eksploatuoja 65 m. Eksploatuojamų vamzdynų ilgis yra km m kmskersmuo nuo iki mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis 54 bar.

Prekybos centrai imasi naujų saugos priemonių – prireikus

Bendrovė sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas: gamtinių dujų perdavimo Lietuvos teritorijoje; gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje; Suskystintų gamtinių dujų SGD terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir nuo m. Klientai Bendrovės klientai yra didelės Lietuvos pramonės įmonės ir vidutinės Lietuvos verslo bendrovės, elektros, centralizuotos šilumos gamybos įmonės.

Taip pat Baltijos ir trečiųjų šalių energetikos, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos m. Amber Grid paslaugomis naudojosi sistemos naudotojai, m. Amber Grid valdo proc. GET Baltic įstatinio kapitalo.

dvejetainių parinkčių matematinė strategija

GET Baltic tai bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas licenciją, organizuojanti ir vystanti prekybą gamtinių dujų biržoje. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai Amber Grid, Connexus Baltic Grid AS LatvijaElering AS Estija naudoja netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių.

Pajėgumų paskirstymas susietas su m. Pradėjus veikti integruotos prekybos modeliui, rinkos formuotojų ir kitų biržos dalyvių vienoje šalyje pateikti pavedimai pirkti ar parduoti dujas kitai dienai yra automatiškai atvaizduojami kitų Baltijos šalių prekybos aikštelėse kartu su transportavimo tarp Baltijos šalių kaina.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr nuo m. Baltpool paskirta vykdyti elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriaus toliau medienos aukcionų operatoriaus funkcijas. Baltpool keliamas tikslas - sudaryti vienodas sąlygas rinkos dalyviams įsigyti medienos konkurencijos sąlygomis ir taip sudaryti sąlygas formuotis pasiūlos ir paklausos santykį atspindinčias kainas.

Jis yra skirtas rinkos dalyviams objektyviai įvertinti esamą situaciją rinkoje ir stebėti biokuro kainos pokyčius bei tendencijas. Indekso reikšmė jau tapo patogia priemone dvišalių kontraktų ir įmonių vidaus sandorių kainodarai, rinkos tyrimams ir kt. Energijos išteklių operatoriaus BALTPOOL darbuotojų sukurta unikali prekybos biokuru platforma per pirmuosius trejus veiklos metus iš esmės pakeitė biokuro rinkos dalyvių ir kainų skirtingose savivaldybėse situaciją, padidino rinkos skaidrumą ir likvidumą.

Sukuriama vertė, sukaupta patirtis, adaptavus prekybos platformos funkcionalumą konkrečių rinkų poreikiams, gali būti pritaikyta kitose ES šalyse.

Pirmasis sandoris sudarytas m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pakeitimus, kuriuose nustatyta, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja Energijos išteklių biržos operatorius Baltpool.

Bendrovei iškeltas tikslas per nustatytą laikotarpį pasirengti vykdyti priskirtą naują funkciją bei skaidriai administruoti šilumos aukcionus.

Pirmasis Baltpool surengtas šilumos aukcionas įvyko m. Per ataskaitinį laikotarpį tiekėjai kartą per mėnesį vykstančiuose aukcionuose nupirko 3,2 TWh šilumos m. Baltpool prekybą biokuru vykdė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje. Bendrovės pagrindiniai klientai pagal vykdomas veiklas: Biokuro biržos veikloje svarbiausi klientai yra biokuro pirkėjai centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir kitos įmonės, savo veikloje naudojančios biržoje prekiaujamos biokuro produktus ir biokuro tiekėjai medienos granulių ir skiedrų gamintojai bei tiekėjai ; 24 25 VIAP lėšų administravimo veiklos klientai yra elektros energijos vartotojai, kurie pagal galiojantį teisinį reguliavimą privalo mokėti Daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas lėšas už savo suvartotą elektros energiją.

trikampio išsiveržimo prekybos strategija

Iš elektros energijos vartotojų, prijungtų prie skirstomojo tinklo, VIAP lėšos yra surenkamos per skirstomojo tinklo operatorių. Vartotojai, prijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus valdomų tinklų, VIAP lėšas administratoriui perveda tiesiogiai.

Bendrovės klientais taip pat yra energetikos daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas, teisės aktų nustatyta tvarka teikiančios viešuosius interesus atitinkančias paslaugas: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, teikiančių elektros energijos gamybos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, paslaugas ir kitas paslaugas, nustatytas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas sektoriuje teikimo tvarkos apraše.

geriausių variantų prekybos žurnalo programinė įranga

Medienos aukcionų organizavimo veikloje svarbiausi klientai yra medienos pardavėjai Valstybinių miškų urėdija ir jos teritoriniai padaliniai. Medienos pirkėjai įmonės, savo veikloje naudojančios medienos produktus: nuo medienos apdirbimo įmonių iki biokuro tiekimo įmonių.

  • Олвин видел, что губы ее шевелятся, но слова не долетали до .
  • Всеобъемлющая транспортная система и мгновенная связь обеспечивали им все необходимые контакты с остальным миром, и они не чувствовали необходимости жить в массе себе На первых порах Лис мало отличался от сотен сходных общин.
  • Prekyba medicinos sistemomis privatus jordanas

Šilumos aukcionų organizavimo veikloje svarbiausi klientai yra šilumos tiekimo įmonės, kurios įpareigotos joms reikalingą šilumos kiekį iš nepriklausomų šilumos tiekėjų supirkti šilumos aukcionuose ir nepriklausomi šilumos tiekėjai, kurie yra prijungti prie šilumos tiekimo sistemų ir parduoda šilumą aukcione m. Baltpool biržoje palyginti su m. Eur; sandorių skaičius padidėjo 14 proc.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS Įgyvendindami akcininko laiške valdymo bendrovei EPSO-G keliamus tikslus, daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas pažangią, skaidrią, efektyviai valdomą ir ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią ateities energetikos įmonių grupę, užtikrinančią energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvią energijos perdavimo sistemų ir rinkų platformų veiklą bei suteikiančią galimybę regiono vartotojams laisvai keistis energija ir gauti ją konkurencinga kaina visada, kai to reikia.

EPSO-G grupės kuriama vertė saugi, tvari ir konkurencinga energetikos rinka. Saugi energija perduodama saugiai ir patikimai. Tvari galimybė laisvai keistis energija ir gauti ją geriausia kaina, visada, kai to reikia.

Konkurencinga atvira rinkos dalyviams rinktis. EPSO-G vizija efektyviai tarptautinėje erdvėje veikianti ateities energetikos grupė. EPSO-G vertybės: Profesionalumas - siekiame, kad kiekvienas darbuotojas grupėje būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities profesionalas. Suprantame profesinių žinių, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi svarbą grupės rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti. Bendradarbiavimas - akcentuojame nuoširdų ir konstruktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje, sudarantį sąlygas darniai siekti užsibrėžtų tikslų.

Pažanga - atvirumas naujoms veiklos praktikoms ir idėjoms skatina kurti, atsinaujinti, įgyvendinti prasmingus pokyčius bei veda mus į priekį m. Vertybinių elgsenų laikymasis yra integruotas į kasmetinio vadovų ir darbuotojų veiklos vertinimo sistemą ir susietas su kintamos atlygio dalies dydžiu. EPSO-G misija užtikrinti bei kurti saugią, tvarią ir atvirą energetikos rinką, didinančią šalies ūkio konkurencingumą ir visuomenės gerovę.

Misijos įgyvendinimas, vizijos siekimas ir visa EPSO-G grupės veikla yra grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Augant Lietuvos ekonomikai didėja elektros energijos ir dujų perdavimo paslaugų paklausa. Daugiašalės prekybos sistemos skaidrių bendrinimas leidžia išnaudoti energijos perdavimo infrastruktūrą efektyviau ir teikti paslaugas palankesne kaina šalies gyventojams ir verslui taip prisidedant prie ūkio konkurencingumo didinimo. Preliminariu įverčiu, Lietuvos bendrasis vidaus produktas BVP pernai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 3,6 proc.

BVP plėtra. Išskyrus žemės ūkį, visų sektorių pridėtinė vertė augo, o dėl gamtinių sąlygų ir prastesnio žemės ūkio derliaus, žemės ūkio sukurta sektoriaus produkcija mažėjo. Augant šalies ekonomikai m. Palyginti su m. Augimas buvo stebimas visuose ūkio sektoriuose išskyrus žemės ūkį, kuriame suvartota 0,8 proc. Pramonės įmonės per metus suvartojo 1,9 proc. Daugiau elektros energijos naudojo gyventojai 5,2 proc. Prognozuojama, kad dešimties metų perspektyvoje elektros vartojimas Lietuvoje augs vidutiniškai po 1 proc.

Rinkos sąlygos užtikrina, kad trūkstamus megavatų galios Lietuva importuoja, tačiau, Litgrid vertinimu nuo m. Todėl būtinos investicijos į naujas elektrines, kad elektros tiekimo sistema būtų pasirengusi augančiam elektros vartojimui.

Nors bendra suteiktų dujų transportavimo paslaugų apimtis m. Griežtėjantys ES aplinkosaugos politikos reikalavimai, atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo energetikos sektoriuje skatinimas ir plėtra bei efektyvesnis energijos bei energijos išteklių naudojimas mažina gamtinių dujų vartojimą Lietuvoje. Nuo m. Remiantis Amber Grid prognozėmis, mažėjimo tendencija turėtų išlikti ir artimiausius keletą metų, didžiausią tam įtaką turėtų daryti naujų biokurą bei atliekas deginančių elektros ir šilumos gamybos įrenginių atsiradimas labiausiai Vilniaus kogeneracinė elektrinėo vėliau nuo m.

Prognozuojama, kad Lietuvos dujų perdavimo sistemos ir SGDT terminalo verslo galimybės ir panaudojimas didės metais pradėjus veikti dujų jungčiai su Lenkija ir Lietuvai tapus dujų importo ir perdavimo visam regionui šiaurės pietų kryptimi centru. Finansų ministerija prognozuoja, kad Lietuvos ekonomikos augimas m.

Taip pat perskaitykite