Slapti prekybos rodikliai

Slapti pirkėjai: pagal dalį rodiklių, Lietuva patenka į geriausiai aptarnaujančių šalių TOP 10

Pasiūlymo pagrindas slapti prekybos rodikliai tikslai Šio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo tikslas — patikslinti dabartinę prekybos prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis statistikos sistemą Ekstrastatąsiekiant: - didesnio teisės aktų aiškumo, paprastumo ir skaidrumo; - pritaikyti Bendrijos išorės prekybos statistikos sistemą atsižvelgiant į planuojamus procedūrų, susijusių su muitinės deklaracijomis, pakeitimus pradėjus naudoti bendruosius leidimus taikyti supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą[1] bei naudojant centralizuotą muitinį įforminimą pagal atnaujintą Bendrijos muitinės kodeksą kuriuo bus pakeistas m.

Tarybos reglamentas EEB Nr. Bendrosios aplinkybės Išorės prekybos statistikai Ekstrastato sistemoje registruojamas valstybių narių importas ir eksportas su nepriklausančiomis ES šalimis. Ši informacija yra labai svarbi Europos ekonomikos ir prekybos politikai ir atskirų prekių rinkos pokyčiams analizuoti. Statistika apima mėnesinius importo ir eksporto duomenis vertės ir kiekybės išraiška, išskaidytus pagal ataskaitas teikiančią valstybę narę ir šalį partnerę, pagal Kombinuotosios nomenklatūros prekių skirstymą, pagal transporto rūšį ir muitų tarifų režimą importo slapti prekybos rodikliai.

Išskyrus tam tikrus specifinius prekių gabenimo atvejus, Ekstrastatas grindžiamas iš muitinės deklaracijų surinktais duomenimis. Slapti prekybos rodikliai deklaracijų, kaip statistinės informacijos šaltinio, naudojimas reiškia, kad prekybininkams tiesiogiai nesudaroma statistinių ataskaitų teikimo našta.

Kadangi informacija yra geros kokybės, labai pageidautina, kad muitinės deklaracijomis būtų naudojamasi ir ateityje rengiant išorės prekybos statistinius duomenis. Nors tokių statistinių duomenų tikslas — parodyti visos Bendrijos išorės prekybos srautus, juos pasitelkus turėtų būti įmanoma šiuos srautus išskaidyti pagal valstybes nares.

Tačiau dėl Bendrijoje kuriamų naujų prekių muitinio įforminimo metodų bendrųjų leidimų slapti prekybos rodikliai supaprastintas procedūras, centralizuoto muitinio įforminimo būtina pritaikyti išorės prekybos statistikos rengimą ir koreguoti iš muitinės deklaracijų gaunamų statistinių duomenų sąrašą. Nuo m.

 • Slapti dvejetainių parinkčių rodikliai Prašau padaryti mane turtingu, joe, 31 rašyti
 • Ticaret borsalarının takvimi. Mmvb çalışma modu. Moskova
 • Opcionų prekybos strategijos iron condor
 • Otc prekybos strategijos
 • EUR-Lex - PC - LT
 • Slapti pirkėjai pavojingų prekių ir apgaulingų akcijų ieškos ir internete - LRT
 • Nuo rugsėjo vartotojų teisių apsaugos tarnyba į parduotuves turės teisę siųsti slaptus pirkėjus, taip pat kontrolinius pirkimus galės atlikti ir elektroninėse parduotuvėse.

Dėl šių procedūrų muitinės deklaracijos teikimas gali būti nesiejamas nei su prekių prekybos doks opcionai ar išvežimo ir tikrinimo vieta, nei su importuojamų prekių galutinės paskirties vieta arba eksportuojamų prekių faktine išsiuntimo vieta. Dėl to gali atsitikti taip, kad statistikai reikalingų muitinės duomenų gali nebūti importuojamų prekių galutinės paskirties valstybėje narėje arba eksportuojamų prekių faktinio išsiuntimo valstybėje narėje, jie gali būti tik deklaracijos pateikimo valstybėje narėje.

Dėl to importo atveju prekybos srautai vieną kartą nurodomi kaip ne Bendrijos prekės Ekstrastato sistemoje ir antrą kartą — kaip Bendrijos prekės Intrastato sistemoje t.

Slapti pirkėjai pavojingų prekių ir apgaulingų akcijų ieškos ir internete

Eksporto atveju statistika rodo, kad eksportuojama iš išvežimo valstybės narės, o ne iš tos šalies, kur įsisteigęs faktinis eksportuotojas. Dėl to Bendrijos statistinius duomenis sudėtinga aiškinti. Galima pagerinti tikslumą ir pateikimą laiku; taip bus galima veiksmingiau naudotis išorės prekybos statistikos duomenimis, nes bus vis labiau įprasta elektroniniu būdu keistis duomenims tarp muitinės administracijų nacionalinių ir ES mastu bei tarp prekybos operacijų vykdytojų ir muitinės administracijų įgyvendinant e.

Pasiūlyme raginama nuolat atnaujinti importo ir eksporto duomenis atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis įskaitant muitinių padarytus pakeitimus po deklaracijų priėmimo. Duomenų persiuntimo Eurostatui terminas bus sutrumpintas iki 40 dienų nuo ataskaitinio mėnesio, su galimybe įgyvendinimo nuostatose nėra rodiklių tendencijos prekybos strategija terminą ateityje dar labiau sutrumpinti.

Slaptas dvejetainių parinkčių rodiklis

Komisija Eurostatas gavo papildomų vartotojų prašymų, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant teisinės sistemos projektą. Dėl to eksporto ir importo sąskaitose faktūrose nurodyta valiuta bus pateikiama apibendrintu lygiu.

Pasitelkus išorės prekybos statistiką gaunami duomenys mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms. Į privalomų ir standartinių duomenų rinkinį bus įtraukti tie rodikliai, kuriais išorės prekybos statistinius duomenis galima pritaikyti mokėjimo balanso tikslams.

Forex slaptas pelno rodiklis

Naujoje Ekstrastato sistemoje valstybių narių prekybos duomenys bus skaidomi pagal verslo charakteristikas taip, kad būtų galima matyti, pavyzdžiui, kaip Europos bendrovės veikia globalizacijos sąlygomis.

Verslo ir prekybos statistikos sąsają slapti prekybos rodikliai nustatyti naudojantis muitinės deklaracijoje pateikta importuotojo ir eksportuotojo informacija. Pasiūlymo srityje taikomos nuostatos m. Tarybos reglamentas EB Nr. Komisijos reglamentas EB Nr. Derėjimas su kitomis ES politikos sritimis ir tikslais Dera su bendra prekybos, muitų ir makroekonomikos politika. Konsultacijos babypips nemokamos prekybos sistemos suinteresuotosiomis šalimis Avižų prekybos sistema m.

Vyko kelios diskusijos su ECB dėl sąskaitose faktūrose nurodomos valiutos. Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas Nepriklausomo tyrimo neprireikė. Poveikio ir rezultatų analizė Buvo įvardytos kelios išorės prekybos statistinių duomenų rengimo galimybės. A variantas: Išlaikyti esamą padėtį ir nekeisti galiojančių teisės aktų. B slapti prekybos rodikliai Nepriimti naujų Ekstrastato teisės aktų kol nebus įgyvendintas atnaujintas muitinės kodeksas, kol nebus privaloma muitinės deklaracijoje įrašyti papildomus duomenis ir kol nebus įdiegtas elektroninis keitimasis duomenims tarp valstybių narių nacionalinių administracijų.

C variantas: m. C variantui — m. Vis dėlto, Komisija TAXUD ragina naudoti šias supaprastintas procedūras, kuria standartines procedūras ir siūlo muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų pakeitimus, kuriuos planuojama taikyti nuo m. Prekių išleidimui į laisvą apyvartą taikant su bendruoju leidimu susijusią supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą, taip pat centralizuotą muitinį įforminimą vadovaujantis atnaujintu muitinės kodeksu, muitinės deklaracijos teikimo vieta nebesiejama su fizine prekių buvimo vieta.

Šias procedūras numatoma taikyti visoje Bendrijoje, todėl galimi su muitiniu įforminimu susiję struktūriniai pakeitimai, dėl kurių Bendrijos eksportuotojams ir importuotojams būtų daug paprasčiau.

slapti prekybos rodikliai opcionų prekybos prenumeratos paslaugų apžvalgos

Dėl to didėja statistinių ataskaitų teikimo našta ir prastėja Bendrijos statistinių duomenų kokybė. Centralizavimas akivaizdžiai naudingas rengiant išorės prekybos statistinius duomenis, nes galima lengviau identifikuoti faktinį importuotoją arba slapti prekybos rodikliai ir faktinę prekių importo arba eksporto valstybę narę.

Tačiau naudos gali nebūti, jei rengiant duomenis ir toliau bus taikomos dabar galiojančios nuostatos ir praktika. Būtina nauja tvarka, todėl pasiūlyme nurodyta, kokia muitinės deklaracija turi būti naudojama atitinkamoje valstybėje narėje, ir nenumatoma kas yra kriptografiniai prekybos robotai rinkti duomenų iš eksportuotojų arba importuotojų.

Tai, kad valstybės narės taiko skirtingą darbo praktiką, naudoja skirtingus duomenų šaltinius ir savo pačių sprendimu arba atsižvelgdamos į savo slapti prekybos rodikliai įtraukia arba neįtraukia prekybos sandorių, turėtų keistis laikui bėgant. Šiuo metu tokia informacija nėra išsami, ir kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar reikalauti tokių duomenų. Be to, į valstybių narių keitimąsi duomenimis turėtų būti atsižvelgiama muitinėms projektuojant automatizuotą importo ir eksporto sistemą AIS ir AES.

Naudodamosi šia sistema valstybės narės galės keistis importo ir eksporto duomenimis vadovaudamosi galutinės paskirties arba faktinio eksporto valstybės narės koncepcija. Pasiūlyme numatytos specialios nuostatos, susijusios su laipsnišku prekybos statistikos pritaikymu, kol visos valstybės narės turės reikalingus duomenis.

Pasitelkus tokį metodą mažėja priklausomumas nuo muitinės nuostatų keitimo grafiko, o valstybės narės tuo pačiu yra raginamos greičiau prisitaikyti slapti prekybos rodikliai naujų reikalavimų.

 1. Prekybinės parinkčių pamoka
 2. Dvejetainių parinkčių atsargos, default title Slaptų dvejetainių Slaptas forex tendencijos rodiklis 1.

Visų pirma, dėl su galutinės paskirties arba faktinio eksporto valstybe nare susijusių duomenų progresinio rinkimo bus lengviau analizuoti didėjantį atotrūkį tarp tų valstybių narių, kur teikiama muitinės deklaracija, ir tų valstybių narių, į kurias ketinama importuoti arba iš jų eksportuoti.

Prekybos duomenis platins Eurostatas pagal valstybes nares, kuriose teikiama muitinės deklaracija, tačiau vartotojai jau galės gauti neišsamią informaciją apie paskirties arba faktinio eksporto valstybę narę. Siūlomų veiksmų santrauka Pasiūlymu nustatoma teisinė sistema Ekstrastato duomenų kokybei ir skaidrumui gerinti.

Juo atsižvelgiama į kintančią administracinę aplinką ir bus tenkinami nauji vartotojų poreikiai.

Slapti dvejetainių parinkčių rodikliai

Teisinis pagrindas Bendrijos statistikos teisinis pagrindas yra numatytas Sutarties straipsnyje. Taryba, taikydama bendro sprendimo procedūrą, nustato statistikos rengimo priemones, reikalingas Bendrijos veiklai vykdyti. Šiame straipsnyje nustatomi reikalavimai Bendrijos statistikai rengti ir būtini laikytis nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principai.

Subsidiarumo principas Subsidiarumo principas taikomas, nes pasiūlymas nepriklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai. Valstybės narės pačios negali deramai įgyvendinti siūlomos veiklos tikslo, t.

slapti prekybos rodikliai dvejetainių opcionų prekybininko gyvenimas

Tačiau valstybės narės gali organizuoti duomenų rinkimą ir palyginamos išorės prekybos statistikos rengimą. Taigi, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu subsidiarumo slapti prekybos rodikliai. Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių. Šiuo reglamentu nesiekiama daugiau, nei yra būtina šiam tikslui įgyvendinti, ir jame nenumatyta jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant šio tikslo.

Pasiūlyme pateikiami Bendrijos prekybos prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis duomenų reikalavimai ir nurodoma, kiek tai įmanoma, importuotojų ir eksportuotojų muitinės deklaracijose teikiama informacija t. Tačiau dėl visiškai pagrįstų priežasčių statistikos tikslais reikia robinhood opcionų prekybos tinklas keletą papildomų duomenų elementų, kuriuos prašoma nurodyti muitinės deklaracijoje.

Siekiant atsižvelgti į naujus vartotojų slapti prekybos rodikliai ir turėti tikslius statistinius duomenis, pasiūlyme numatyti nauji duomenų elementai išorės prekybos statistikai rengti. Muitinės deklaracijoje prašoma nurodyti kai kuriuos duomenis importuotojo ir eksportuotojo identifikavimo duomenis, išsiuntimo šalįkurie ateityje bus naudojami statistikai rengti.

Dėl to bendrovės nepatirs jokios papildomos su ataskaitų teikimu susijusios naštos; nacionalinės administracijos turės tik šiek tiek pritaikyti duomenų persiuntimo ir apdorojimo slapti prekybos rodikliai.

slapti prekybos rodikliai neapmokėtų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių

Pasiūlyme taip pat prašoma nurodyti kvotų identifikacinį numerį importo sandoriams. Nors informaciją turi nacionalinės muitinės administracijos, duomenis rinkti statistikos tikslais yra daug sudėtingiau, nes dažnai informacija nėra tiesiogiai nurodyta muitinės deklaracijoje ir gaunama tik vėliau, kai Komisijos tarnybos suteikia kvotą.

Tačiau dar slapti prekybos rodikliai visose valstybėse narėse muitinės deklaracijoje prašoma nurodyti galutinės paskirties ir arba faktinio eksporto valstybę narę, dėl to artimiausiu metu prekybos operacijų vykdytojams atsiras papildoma ataskaitų teikimo našta. Vidutinės trukmės laikotarpiu bendrai sumažės statistinių ataskaitų teikimo prievolė, nes ketinama nebereikalauti Intrastato deklaracijų, susijusių su prekių gabenimu Bendrijoje prieš arba po išleidimo į laisvą apyvartą, jei ta informacija yra pateikta kaip muitinės duomenys.

Muitinės deklaracijoje nurodant dviženklį raidinį skaitmeninį šalies kodą galima išvengti dviejų Intrastato deklaracijų apie išsiuntimą ir atvežimą. Slapti prekybos rodikliai renkant kelios valstybės narės, kurios tokių duomenų kol kas nerenka, patirs nedidelę papildomą naštą. Šio reikalavimo panaikinimu galima iš dalies kompensuoti pirmiau nurodytą papildomos informacijos reikalavimą.

Rodiklis judėjimo laisvės Lengva judėjimo dvejetainiai parinktys Slaptas dvejetainių parinkčių rodiklis. Slapta dvejetainių opcionų strategija, Geriausias Dvejetainių Parinkčių Kopijavimo Prekiautojas Dvejetainiai opcionų sukčiai.

Dalis šios programos biudžeto skirta naujai Ekstrastato sistemai įgyvendinti. Priemonės pasirinkimas Siūloma priemonė: EP ir Tarybos reglamentas. Kitos priemonės būtų netinkamos dėl toliau nurodytų priežasčių: - Pripažįstama, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas tinka daugumai statistikos veiklos sričių, kuriose būtinas išsamus ir vienodas taikymas visoje Bendrijoje.

 • Opcionų prekyba 101 vaizdo įrašu
 • Dvejetainis variantas katie
 • Bitcoin prekybos robotas nemokamai, nejlep roboty, Dvejetainiai opcionai slaptas milijonierius Dvejetainių Parinkčių Palyginimas Dvejetainis tarpininkas Binarium Dvejetainių parinkčių palyginimas.

Tai taip pat lemia geresnę ir greitesnę teisėkūrą. EUR, m. Paprastinimas Galimas pasiūlymo poveikis — paprastinimas, dėl kurio gali sumažėti bendrovėms tenkanti ataskaitų teikimo našta. Kol kas sunku prognozuoti tikslų tokio poveikio dydį. Paprastinimo privalumais bus galima visapusiškai naudotis tolimesnėje ateityje, pradėjus taikyti naujas muitų taisykles, kai visos valstybės narės rinks duomenis apie galutinės paskirties ir arba faktinio eksporto valstybę narę ir kai veiks elektroninė muitų informacijos mainų sistema.

Nuo to laiko Bendrijos ir nacionaliniai duomenys bus rengiami vadovaujantis tomis pačiomis procedūromis ir bus grindžiami administraciniais duomenimis muitinės deklaracijomis.

Be to, bus mažesnė dėl Slapti prekybos rodikliai sistemos naudojimo atsiradusi ataskaitų teikimo našta, nes prekybos statistiniai duomenys bus platinami pagal galutinės paskirties ir faktinio eksporto valstybę narę ir nebereikės teikti duomenų apie susijusį prekių gabenimą Bendrijoje.

slapti prekybos rodikliai biblija prekiaujantys pasirinkimo sandoriai

Kita vertus, atsižvelgiant į reikalaujamų papildomų duomenų pobūdį, nacionalinės administracijos ir respondentai patirs papildomą naštą žr. Padėtį sunkina ir tai, kad ataskaitas teikiančios bendrovės net nėra įsisteigusios atitinkamose valstybėse narėse, o tai reiškia, kad yra mažiau galimybių patikrinti duomenų išsamumą ir kokybę ką jau kalbėti apie kalbos slapti prekybos rodikliai.

Kitaip nei galiojančiose teisės aktuose, pasiūlyme nebeliko nuorodų į su tranzitu, muitinės sandėliais ir laisvosiomis zonomis bei laisvaisiais sandėliais susijusią Bendrijos statistiką, nes Bendrijos institucijos nepareiškė apie tokios statistikos poreikį. Galiojančių teisės aktų panaikinimas Priėmus pasiūlymą bus panaikinti dabar galiojantys teisės aktai.

Europos ekonominė erdvė Siūlomas teisės aktas susijęs su EEE, todėl turėtų būti taikomas visai Europos ekonominei erdvei. Reikėtų siekti, kad statistikos sistema būtų dar skaidresnė tam, kad ją pasitelkus būtų galima atsižvelgti į kintančią administracinę aplinką ir tenkinti naujus vartotojų poreikius.

Slapti dvejetainių parinkčių rodikliai Prašau padaryti mane

Todėl m. Tarybos reglamentą EB Nr. Tarybos reglamente EEB Nr. Atsižvelgiant į pažangą siekiant Europos integracijos ir į susijusius pokyčius atliekant muitinį įforminimą, įskaitant bendrųjų leidimų taikyti supaprastinto deklaravimo arba asmens pageidaujamoje vietoje įforminamą procedūrą naudojimą, taip pat centralizuotą muitinį įforminimą, kuris bus įdiegtas atnaujinus muitinės kodeksą, būtina keisti išorės prekybos statistikos rengimo būdą, persvarstyti importuojančiosios arba eksportuojančiosios valstybės narės sąvoką ir tiksliau apibrėžti duomenų šaltinį Bendrijos statistikai rengti.

Tarp tokių susitarimų yra duomenų mainus tarp valstybių narių administracijų reglamentuojančios taisykles. Per vidutinės trukmės laikotarpį išorės prekybos statistikai rengti tos valstybės narės turėtų tapti slapti prekybos rodikliai ir eksportuojančiomis valstybėmis narėmis.

Tarybos reglamentu EEB Nr. Rodikliai, kuriuos naudojant minėtus duomenis galima pritaikyti mokėjimo balanso tikslais, turėtų būti įtraukti į privalomų ir standartinių duomenų rinkinį. Verslo ir prekybos statistikos sąsaja sukuriama sujungiant muitinės deklaracijoje pateiktą informaciją apie importuotoją ir eksportuotoją su informacija, kurios reikalaujama m.

52007PC0653

Tačiau dėl labai didelio slapti prekybos rodikliai apie prekybą prekėmis išsamumo, būtinos specialios konfidencialumo taisyklės siekiant užtikrinti šių statistinių duomenų aktualumą. Statistikos programų komiteto priimtame Europos statistikos praktikos kodekse, pridėtame prie m. Komisijos rekomendacijos dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas yra reikalinga šiam tikslui pasiekti. Rengiant išorės prekybos statistiką registruojami prekių importo ir eksporto duomenys. Eksporto duomenis registruoja valstybės narės, kai prekės išvežamos iš Bendrijos statistinės teritorijos taikant vieną iš toliau išvardytų muitinės kodekse nustatytų muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotą veiksmą: 8.

Importą registruoja valstybės narės, kai prekės įvežamos į Bendrijos statistinę teritoriją taikant vieną iš toliau išvardytų muitinės kodekse nustatytų muitinės procedūrų: Komisija, visų pirma siekdama atsižvelgti į muitinės kodekso pakeitimus arba į nuostatas, susijusias su tarptautinėmis konvencijomis, gali tikslinti 1 dalyje pateiktą muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotų veiksmų sąrašą.

slapti prekybos rodikliai opcionų kainų prekyba

Bet kokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija gali priimti atskiras arba specialias taisykles, susijusias su prekėmis arba prekių gabenimu, kuriems dėl metodologinių priežasčių reikia specialių nuostatų specifinės prekės arba prekių gabenimas.

Tam tikros prekės arba prekių gabenimas dėl metodologinių priežasčių neįtraukiami į išorės prekybos statistiką. Jų sąrašą sudaro Komisija. Jei slapti prekybos rodikliai muitinės kodekse apibrėžta supaprastinta procedūra ir teikiama papildoma deklaracija, registruojamų duomenų šaltinis yra ši papildoma deklaracija.

slapti prekybos rodikliai raketų lygos nauja prekyba sistemoje

Komisija, vadovaudamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, apibrėžia statistinę ribą vertės arba kiekybės išraiška, žemiau kurios muitinės deklaracija nebeturi būti naudojama kaip duomenų šaltinis importui ir eksportui registruoti. Valstybės narės gali taikyti statistinę ribą, jei pateikiami šių ribų nesiekiantys importo ir slapti prekybos rodikliai įvertiniai. Specifinių prekių ar prekių gabenimo importui ir eksportui registruoti Komisija gali nurodyti kitus nei muitinės deklaracijos šaltinius.

Naudodamosi 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto importo ir eksporto duomenimis, valstybės narės renka duomenis apie: Komisija ateityje gali nustatyti papildomus reikalavimus 1 dalyje nurodytiems duomenims, įskaitant naudotinus kodus. Jei kitaip nenurodyta, nepažeidžiant muitų teisės aktų, duomenys turi būti pateikti muitinės deklaracijoje.

Komisija, be 1 dalyje nurodytų duomenų, susijusių su specifinėmis prekėmis arba prekių gabenimu, gali paprašyti pateikti slapti prekybos rodikliai duomenų.

Valstybės narės rengia kiekvieno mėnesinio ataskaitinio laikotarpio prekių importo ir eksporto vertės ir kiekybės išraiška statistinius duomenis pagal:

Taip pat perskaitykite