2021 m slaugos strategija,

2021 m slaugos strategija

2021 m slaugos strategija

Dalyvaudami sveikatos priežiūros pertvarkos procesuose sieksime įtakoti sveikatos politiką, apginti slaugos specialistų bei pacientų interesus, užtikrinti pažangias profesines žinias bei praktinius įgūdžius.

Strateginės veiklos kryptys: Slaugos specialistų profesinės veiklos plėtojimas Slaugos specialistų bendruomenės vienijimas ir stiprinimas; Socialinio dialogo inicijavimas, vykdymas ir plėtra tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu įstaigos lygiu; Slaugos specialistų darbo, socialinių, ekonominių sąlygų gerinimas; Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros gerinimas; Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra; Slaugos mokslo tyrimais grįstos praktikos diegimas.

Organizacinės veiklos prioritetai: LSSO veiklos aktyvinimas 2021 m slaugos strategija struktūriniuose padaliniuose; Dalyvavimas nacionalinėje sveikatos politikoje; Slaugos specialistų bendruomenės interesų atstovavimas; Socialinio dialogo plėtra bei partnerystės stiprinimas; Nuolatinis LSSO narių 2021 m slaugos strategija, konsultavimas, informavimas, aktyvinimas profesinės veiklos srityse; LSSO narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas.

2021 m slaugos strategija

Profesinės veiklos prioritetai: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais sieksime įtakoti: Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją; Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimo sistemos tobulinimą; Slaugos specialistų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos ugdymą; Lyderystės ugdymą; Slaugos mokslinių tyrimų plėtrą ir jų rezultatų įdiegimą praktikoje.

Dalyvausime nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, Profesiniuose.

2021 m slaugos strategija

Taip pat perskaitykite