Anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema. Verslas keliasi į internetą: susibūrė beveik 700 e.parduotuvių

Nekilnojamųjų anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema vertybių savininkai, valdytojai, pageidaujantys, kad jų nekilnojamoji kultūros vertybė būtų įtraukta į lankytinų kultūros paveldo objektų sąrašą, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos pateikia prašymą, kuriame nurodo: 1.

anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema kaip sudarė naują lygį

Jei kultūros paveldo objektas jau yra įtrauktas į lankytinų kultūros paveldo objektų sąrašą, kultūros paveldo objekto savininkas, valdytojas turi teisę pateikti prašymą atnaujinti anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema apie kultūros paveldo objekto lankymo sąlygas, objekto lankymo užimtumą nurodant aktualią informaciją apie kultūros paveldo objektą.

Informacija apie įstaigos veiklą, funkcijas, administracines konstrukcinės stiklo balustrados sistemos teikimas ir ūkio subjektų konsultavimas pagal kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos kompetenciją Paslaugos aprašymas Paslaugos gavėjas turi galimybę: 1 Pateikti paklausimą informacijai dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos toliau — Departamentas veiklos, jo funkcijų ir administracinių paslaugų gauti; 2 Pateikti prašymą konsultacijai pagal Departamento kompetenciją gauti; 3 Sekti prašymo nagrinėjimo eigą pvz.

anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema pasirinkimo sandorių platforma indija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 dalimi, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 6.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar savininkų ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus; 6.

anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema epinės akcijų pasirinkimo sandoriai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, kai objektas yra saugomas valstybės, bei kitus istorinius ir fizinius tyrimus, reikalingus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių atskleidimui; 6.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Žin. Autentifikuoti paslaugos gavėjai turi teisę: 1 teikti prašymus dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pasų, kitų kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų gavimo; 2 Gauti prašomus dokumentus ir ar atsakymus į pateiktus paklausimus jei buvo priimtas sprendimas atsisakyti teikti informaciją ir ar dokumentus — gauti atsisakymo priežastį.

Informacijos apie paveldo objekto būklės kitimą atnaujinimas stebėsena Paslaugos aprašymas: Paslauga suteikia kultūros paveldu besidomintiems žmonėms galimybę savanoriškai atlikti kultūros paveldo objektų stebėseną, t.

anoniminė elektroninė prekybos derinimo sistema kaip prekiauti dow opcionais

Taip pat perskaitykite