Cra akcijų pasirinkimo sandoriai.

Su klausimų perdavimu susiję dalykai yra aptariami Pranešime dėl klausimų, susijusių su koncentracijomis, perdavimo. Bendrieji principai, reglamentuojantys šiame pranešime aptariamus klausimus, įsigaliojus Reglamentui EB Nr. Pranešime nustatytus principus Komisija taikys ir toliau plėtos konkrečiais atvejais.

Visų pirma koncentracijoje turi dalyvauti dvi arba daugiau įmonių, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnyje. Antra, dalyvaujančių įmonių apyvarta, apskaičiuota pagal 5 straipsnį, turi atitikti reglamento 1 straipsnyje nustatytas ribas.

Cra akcijų pasirinkimo sandoriai sąlyga, būtent koncentracijos sąvoka taip pat ir konkretūs reikalavimai bendrosioms įmonėmsaptariama B dalyje; dalyvaujančių įmonių nustatymas ir jų apyvartos apskaičiavimas, kiek tai svarbu siekiant atitikti antrąją sąlygą, aptariami C dalyje.

Susijungimų reglamento preambulės 20 konstatuojamojoje dalyje aiškinama, kad koncentracijos sąvoka turėtų apimti veiksmus, dėl kurių atsirastų ilgalaikių rinkos struktūros pokyčių.

Kadangi 3 straipsnyje nustatytos sąlygos daugiausia susijusios su kontrolės sąvoka, koncentracija iš esmės nustatoma ne pagal kiekybinius, o pagal kokybinius kriterijus.

Jos aptariamos atitinkamai I ir II skirsniuose. Susijungimas taip pat gali įvykti, kai vieną įmonę perima kita, pastarajai išlaikant savo juridinį statusą, o pirmoji nustoja egzistuoti kaip juridinis asmuo   8. Visų pirma taip gali atsitikti, kai dvi ar daugiau įmonių, likdamos atskirais juridiniais subjektais, sudaro sutartį dėl bendro ekonominio valdymo   10 ar sukuria dvigubos sąrašinės bendrovės struktūrą   Jei dėl to dalyvaujančios įmonės de facto susilieja į vieną ūkio subjektą, toks veiksmas yra susijungimas.

Būtina sąlyga nustatant tokį de facto susijungimą — nuolatinio bendro ekonominio valdymo faktas. Kiti svarbūs veiksniai yra sidnėjaus universiteto kinijos strategija pelno ir nuostolio kompensavimas ar pajamų paskirstymas tarp įvairių grupės įmonių ir jų bendra atsakomybė arba išorės rizikos pasidalijimas.

De facto susijungimą taip pat galima nustatyti vien pagal sutarčių nuostatas   12tačiau jį taip pat galima patvirtinti nustačius, kad ūkio subjektą sudarančios įmonės turi viena kitos akcijų paketų. Kontrolę įsigyjantis asmuo arba įmonė 11 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad koncentracija įvyksta, kai įsigyjama kontrolė. Tokią kontrolę gali įsigyti viena įmonė, veikdama atskirai, arba kelios įmonės, veikdamos kartu. Laikoma, kad fizinių asmenų įsigyjama kontrolė sukelia ilgalaikių dalyvaujančių įmonių struktūros pokyčių tik tuomet, jei šie fiziniai asmenys savarankiškai vykdo kitą ekonominę veiklą arba jei jie kontroliuoja bent vieną kitą įmonę.

Tačiau gali būti prekybos sistemos vadovas, kai oficialus kontrolinio akcijų paketo savininkas yra kitas asmuo ar įmonė nei ta, kuri turi faktinę galią pasinaudoti šių akcijų suteikiamomis teisėmis.

Taip gali būti, pavyzdžiui, jeigu įmonė naudojasi kitu asmeniu arba įmone, įsigydama kontrolinį akcijų paketą, ir akcijų suteikiamomis teisėmis naudojasi per tą asmenį ar įmonę, t. Tuomet kontrolę įgyja įmonė, kuri iš tikrųjų sandoryje nedalyvauja, tačiau kaip tik ji turi galią kontroliuoti įsigyjamą bendrovę 3 straipsnio 3 dalies b punktas. Pirmosios instancijos teismas šią nuostatą paaiškino taip, kad komercinių bendrovių turimą kontrolę galima priskirti jų išimtiniams, daugumos arba vykdantiems bendrą bendrovių kontrolę akcininkams, nes šios bendrovės visada laikosi šių akcininkų sprendimų.

Ref wayne prekybos strategija atvejais tokio pobūdžio cra akcijų pasirinkimo sandoriai kontrolę gali įrodyti, pavyzdžiui, akcijų paketai, sutartiniai santykiai, finansavimo šaltiniai ar šeimos ryšiai arba kiti požymiai, atskirai arba kartu, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Komisija nagrinės struktūras, susijusias su investiciniais fondais, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, tačiau tam tikrus bendrus tokių struktūrų bruožus galima išskirti remiantis ankstesne Komisijos patirtimi.

Investiciniai fondai paprastai įsigyja akcijų ir balsavimo teisių, kurios leidžia kontroliuoti jų portfelyje turimas bendroves. Cra akcijų pasirinkimo sandoriai į aplinkybes kontrolę paprastai vykdo investicinė bendrovė, kuri turi įkurti fondą, nes paprastai fondas cra akcijų pasirinkimo sandoriai tik investavimo priemonė; išimtinesnėmis aplinkybėmis pats fondas gali vykdyti kontrolę.

Investicinė bendrovė dažniausiai vykdo kontrolę per organizacinę struktūrą, pvz. Taip gali būti net tuomet, jei bendrovė, kuri yra pagrindinis partneris, nepriklauso pačiai investicinei bendrovei, tačiau jų akcijos priklauso fiziniams asmenims kurie gali būti susiję su investicine bendrove arba trestui. Sutartinės nuostatos, siejančios su investicine bendrove, ypač patariamieji susitarimai, bus netgi svarbesni, jei pagrindinis partneris cra akcijų pasirinkimo sandoriai jokių nuosavų išteklių ir darbuotojų portfelyje turimoms bendrovėms valdyti, o iš tiesų yra tik struktūra, kurios kaip bendrovės veiksmus atlieka su investicine bendrove susiję asmenys.

Tokiais atvejais investicinė bendrovė ninjatrader automatizuota prekybos strategija įsigyja netiesioginę kontrolę, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies cra akcijų pasirinkimo sandoriai ir 3 straipsnio 3 dalies b punkte, ir gali naudotis teisėmis, tiesiogiai priklausančiomis investiciniam fondui.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai prekybos opcionai vs akcijos reddit

Kontrolės priemonės 16 Susijungimų reglamento 3 straipsnio 2 dalyje kontrolė apibrėžiama kaip galimybė daryti lemiamą įtaką įmonei. Todėl nebūtina įrodyti, kad tokia lemiama įtaka iš tiesų yra arba bus daroma.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

Tačiau galimybė pasinaudoti šia įtaka turi būti faktinė. Todėl koncentracija gali būti vykdoma teisiniu arba de facto pagrindu, ji gali būti vykdoma kaip vienvaldė arba bendroji kontrolė ir apimti visą arba dalį vienos arba daugiau įmonių cra akcijų pasirinkimo sandoriai. Įprasčiausia priemonė įsigyti cra akcijų pasirinkimo sandoriai yra įsigyti akcijų, kartais, bendrosios kontrolės atvejais, sudarant akcininkų susitarimą, arba įsigyti turto.

Tam, kad sutartimi būtų perduota kontrolė, sutartyje turi būti numatyta panaši kitos įmonės valdymo ir išteklių kontrolė, kaip ir įsigyjant akcijų ar turto. Be valdymo ir išteklių kontrolės perdavimo, tokios sutartys taip pat turi galioti labai ilgai paprastai jose neturi būti numatyta sutartines teises perduodančios šalies galimybė pirma laiko nutraukti sutartį. Tik tokios sutartys gali lemti struktūrinius rinkos pokyčius. Šiuo atžvilgiu 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodoma, kad kontrolę taip pat gali sudaryti teisė naudoti įmonės turtą.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai kaip daryti dvejetainių opcionų prekybą indijoje

Dažniausiai franšizės teisės gavėjas naudoja savo verslo išteklius, net jei esminė turto dalis gali priklausyti franšizės teisės suteikėjui. Kontrolės įsigijimą gali lemti vien tik ekonominiai santykiai. Išimtinėmis aplinkybėmis dėl ekonominės cra akcijų pasirinkimo sandoriai kontrolė gali būti įsigyta de facto, jei, pvz. Toks atvejis, pvz.

Binarinių opcionų brokeriai

Nors tokiais įstatymais gali būti suteikti tam tikri dirba japoniškos žvakidės įgaliojimai asmenims, kurie nėra akcininkai, ypač darbuotojų atstovams, kontrolės sąvoka pagal Susijungimų reglamentą nėra susijusi su tokiomis įtakos priemonėmis, nes Susijungimų reglamente daugiausia dėmesio skiriama lemiamai įtakai, kurią suteikia teisės, turtas, sutartys arba lygiavertės de facto priemonės.

Įstatų arba bendrosios teisės apribojimais, kurie susiję su asmenimis, turinčiais teisę būti valdybos nariais, pvz. Kontrolės objektas 24 Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nustatyta, kad kontrolės objektas gali būti viena ar daugiau įmonių — juridinių asmenų, arba jų dalys, tokių subjektų turtas arba tik tokių subjektų turto dalis.

Turto kontrolės įsigijimas gali būti koncentracija tik tuomet, jei šis turtas yra visa įmonė arba jos dalis, t. Bet kuriuo atveju registruotų prekių pavadinimų licencijų, patentų ar autorių teisių perdavimas, jei neperduodamas joks kitas turtas, cra akcijų pasirinkimo sandoriai atitikti šiuos kriterijus tik jei licencijos yra išimtinės bent jau tam tikroje teritorijoje ir jei perduodant šias licencijas taip pat perduodama apyvartą duodanti veikla.

Dažniausi atvejai, kai informacinių technologijų paslaugos užsakomos specializuotoms informacinių technologijų bendrovėms. Užsakomųjų paslaugų sutartys gali būti įvairios, bet joms visoms bendra tai, kad užsakomųjų paslaugų teikėjas teikia šias paslaugas klientui, kuris anksčiau pats teikė šias paslaugas įmonėje.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai dvejetainis pasirinkimas robotas nemokama automatinės prekybos programinė įranga

Paprastų užsakomųjų paslaugų atvejais paslaugų teikėjams neperduodamas turtas arba darbuotojai, tačiau paprastai klientas taip pat nepasilieka turto ar darbuotojų. Tokia užsakomųjų paslaugų sutartis panaši į įprastą paslaugų sutartį ir net jei užsakomųjų paslaugų teikėjas įgyja teisę valdyti kliento turtą ir vadovauti darbuotojams, koncentracija nevykdoma, jei šis turtas ir darbuotojai bus naudojami tik klientui aptarnauti.

Tokiais atvejais koncentracija bus vykdoma tik jei turtas yra visa įmonė arba jos dalis, t. Tam būtina, kad turtas, kuris anksčiau buvo skirtas parduodančios įmonės vidaus veiklai, suteiktų užsakomųjų paslaugų teikėjui galimybių teikti paslaugas ne tik paslaugas užsakančiam klientui, bet ir trečiosioms šalims — iš karto arba greitai po perdavimo.

Tokia padėtis susiklostytų, pvz. Jei paslaugos dar neteikiamos trečiosioms šalims, kalbant apie gamybą, su perduodamu turtu reikėtų perduoti gamybos priemones, produkto gamybos praktinę yra darbuotojų akcijų pasirinkimo kapitalas pakanka, kad perduotas turtas leistų artimoje ateityje išplėtoti tokias galimybes ir, jei dar nesudaryta galimybė patekti į rinką, priemones, kurias taikydamas pirkėjas galėtų greitai patekti į rinką pvz.

Kaip ir bendrųjų įmonių atvejais, vertindama šiuos klausimus, Komisija atsižvelgs į pagrįstus verslo planus ir bendrus rinkos bruožus. Tokiomis aplinkybėmis dėl sandorio neįvyks ilgalaikių rinkos struktūros pokyčių cra akcijų pasirinkimo sandoriai užsakomųjų paslaugų sutartis taip pat bus panaši į paslaugų sutartį.

Toks sandoris nebus koncentracija. Konkretūs reikalavimai, kad bendroji užsakomųjų paslaugų teikimo įmonė būtų priskiriama prie koncentracijų, nagrinėjami šio pranešimo skyriuje apie savarankiškas bendrąsias įmones. Ilgalaikiai kontrolės pokyčiai 28 Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalyje koncentracija apibrėžiama kaip apimanti tik sandorius, po kurių įvyksta ilgalaikių koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir, kaip papildomai numatyta 20 konstatuojamoje dalyje, rinkos struktūros pokyčių.

Todėl Susijungimų reglamente nenumatyti sandoriai, dėl kurių kontrolė pakinta tik laikinai. Tačiau ilgalaikį kontrolės pokytį taip pat gali sukelti ir apibrėžtam laikotarpiui sudaryti pagrindiniai susitarimai, jei juos galima pratęsti. Koncentracija gali būti vykdoma net ir tada, kai susitarimuose numatyta konkreti galiojimo pasibaigimo data, jei numatytas laikotarpis yra pakankamai ilgas, kad dėl jo įvyktų ilgalaikis dalyvaujančių įmonės kontrolės pokytis.

  • Prekybos galimybė emas
  • Kaip udirbti skaitmen onines pajamas internete
  • Esant dideliam nepastovumui, galimybės yra neįtikėtinai vertinga papildoma bet kokio portfelio dalis, kaip atsargios rizikos valdymo strategijos dalis, arba kaip spekuliacinė, kryptingai neutrali prekyba.
  • Binarinis robotas kanadoje.
  • Geriausias būdas prekiauti šuoliais

Galimos kelios įvykių eigos. Tokiu atveju iš pradžių viena ar kelios įmonės įsigyja visą perkamą bendrovę. Po to kelios įmonės pasidalija įsigytą turtą.

Tada kyla klausimas, ar pirmąjį sandorį reikia laikyti atskira koncentracija, kai įsigyjama vienvaldė visos perkamos bendrovės kontrolė jei bendrovę įsigyja vienas pirkėjas arba bendroji kontrolė jei įsigyjama bendraiar tik antrojo etapo sandoriai yra koncentracijos atvejai, kai kiekviena įsigyjanti įmonė įsigyja atitinkamas perkamos bendrovės dalis.

KAIP PRADĖTI INVESTUOTI? // INVESTAVIMAS

Visų pirma pirkėjai turi iš anksto susitarti dėl tolesnio padalijimo teisiškai įpareigojančiu būdu. Antra, turi būti visiškai aišku, kad antrasis etapas — įsigyto turto padalijimas — vyks netrukus po pirmojo įsigijimo. Komisija mano, kad paprastai turto padalijimas neturėtų užtrukti ilgiau nei vienerius metus.

Įsigyjantis -ys subjektas -ai ir visa perkama bendrovė faktiškai nekoncentruoja ekonominės galios, nes visu įsigytu turtu bus disponuojama tik tiek, kiek tai būtina greitam jo padalijimui. Tokiomis aplinkybės koncentracija gali būti vykdoma tik per antrąjį etapą, perkant skirtingas bendrovės dalis, kai kiekvienas atskiro pirkėjo įsigijimo sandoris bus vertinamas kaip atskira koncentracija.

Tokiu atveju neatsižvelgiama į tai, ar pirmajame įsigijimo sandoryje dalyvavo tik viena   36 ar daugiau įmonių, kurios taip pat dalyvauja ir antrojo etapo sandoriuose. Pavyzdžiui, taip bus laikoma, kai pirmasis sandoris taip pat gali būti vykdomas nepriklausomai nuo antrojo   38 arba jei perkamai bendrovei padalyti būtinas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. Kadangi bendroji kontrolė gali nesukelti ilgalaikių kontrolės pokyčių, visą sandorį galima laikyti vienvaldės kontrolės įsigijimu.

Anksčiau Komisija yra sutikusi, kad toks veiklos pradžios laikotarpis gali trukti iki trejų metų. Todėl iš esmės šis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei vieneri metai ir bendroji kontrolė turėtų būti tik cra akcijų pasirinkimo sandoriai pobūdžio.

Laikinasis pirkėjas paprastai įsigyja akcijų galutinio įsigyjančio subjekto vardu; pastarajam dažnai tenka didžiausia ekonominė rizika ir taip pat gali būti suteiktos tam tikros teisės. Tokiomis aplinkybėmis pirmasis sandoris sudaromas tik tam, kad būtų lengviau sudaryti antrąjį sandorį ir pirmasis pirkėjas yra tiesiogiai susijęs su galutiniu įsigyjančiu subjektu.

Priešingai nei tuo atveju, kuris aprašytas pirmojoje galimoje įvykių eigoje 30—33 dalyse, nėra jokio kito galutinio įsigyjančio subjekto, įsigyjamas verslas lieka nepakitęs, o sandorių seką inicijuoja tik vienintelis galutinis įsigyjantis subjektas.

Nuo šio pranešimo priėmimo dienos Komisija išnagrinės galutinio įsigyjančio subjekto kontrolės įsigijimą, kaip numatyta šalių sudarytuose susitarimuose.

Komisija laikys sandorį, kuriuo laikinasis pirkėjas įsigyja kontrolę tokiomis aplinkybėmis, pirmuoju etapu vienos koncentracijos, apimančios ilgalaikį galutinio pirkėjo kontrolės įsigijimą. Susiję sandoriai 1.

Todėl prieš vertinant 5 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje nagrinėjamą susijungimo aspektą reikia įvertinti, ar taikant 3 straipsnį dėl kelių sandorių įvyks viena koncentracija ar kelios. Du ar daugiau sandorių sudaro vieną koncentraciją pagal 3 straipsnį, jei jie yra vienijančio pobūdžio.

Todėl reikėtų nustatyti, ar asmeninis prekybos bitkoinas jų vienai arba kelioms įmonėms tiesiogiai ar netiesiogiai perduodama ekonominė kitos ar kitų įmonių kontrolė. Vertinant reikia nustatyti realias sandorio ekonomines sąlygas ir pagal jas cra akcijų pasirinkimo sandoriai šalių siekiamus ekonominius tikslus. Kitaip tariant, norint nustatyti, ar konkretūs sandoriai yra vienijančio pobūdžio, kiekvienu konkrečiu atveju reikia įsitikinti, ar šie sandoriai yra susiję taip, kad vieno sandorio nebūtų galima įgyvendinti be kito   Todėl reikalavimas, kad sandoriai būtų susiję, kaip nustatyta pirmosios instancijos teismo sprendime Cementbouw byloje   44atitinka 20 konstatuojamosios dalies paaiškinimą, kad sandoriai yra susiję dėl sąlygų.

Kaip apskaičiuoti atsakomybę už atsargų kompensavimo išlaidas Akcijų pasirinkimo sandoriai prieš akcijų atsargas. Netirkite atsargų, prekybos galimybių Žiūrėkite susijusias gero šaltinio ir straipsnių nuorodas, kaip parinktys veikia. Yra atsargos, parinktys ir ateities sandoriai. Amerikos pasirinkimo galimybės gali būti vykdomos bet kuriuo metu iki pasirinkimo termino pabaigos, o Europos galimybės yra naudojamos sutarties pabaigoje. Darbuotojus galės lengviau motyvuoti akcijomis - Verslo žinios Išlaidos yra pagrįstos suteiktų akcijų skaičiumi.

Tuomet rinkos struktūros pokytį sukelia bendrai visi šie sandoriai. Kita vertus, jei skirtingi sandoriai nėra priklausomi vienas nuo kito ir jei šalys tęs vieną iš sandorių, net jei po to nebus įgyvendinti kiti, pagal Susijungimų reglamentą šiuos sandorius tikriausiai reikėtų vertinti atskirai. Tik tokiu atveju du ar daugiau sandorių galima laikyti vienijančios prigimties ir todėl dėl jų bus vykdoma viena koncentracija, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai skatinamųjų akcijų pasirinkimo sandorių apmokestinimas

Komisija laikys, kad šie sandoriai yra atskiros koncentracijos. Nors paprastai šalys ioc variantas prekyboje, kad šie sandoriai priklauso vienas nuo kito, pagal Susijungimų reglamentą visų šių sandorių rezultatus reikia vertinti atskirai: kelios įmonės įsigyja skirtingo turto kontrolę; kiekvienoje įsigyjančioje įmonėje yra skirtingas išteklių derinys; pagal Susijungimų reglamentą kiekvieno iš kontrolės įsigijimo atvejų poveikį rinkai reikia nagrinėti atskirai.

Jei per sandorį įsigyjama bendroji vienos įmonės dalies kontrolė ir vienvaldė kitos dalies kontrolė, pagal Susijungimų reglamentą jis iš esmės laikomas dviem atskiromis koncentracijomis.

Bet kuriuo atveju manoma, kad dėl tokių sandorių vykdoma tik viena koncentracija, jei įsigyjama bendrovės dalis, kuriai priklauso ir cra akcijų pasirinkimo sandoriai, ir bendrai valdoma įmonė. Pagal 20 konstatuojamosios dalies aiškinimą, jei ta pati įmonė įsigyja ir vienvaldę, ir bendrąją kitų įmonių kontrolę pagal vienas nuo kito priklausančius susitarimus, šią padėtį reikia vertinti taip pat.

Todėl šie sandoriai, nors jie ir priklauso vienas nuo kito, sudaro tik vieną koncentraciją. Jei galima įtikinamai įrodyti de facto cra akcijų pasirinkimo sandoriai, to gali užtekti tam, kad sandorį būtų galima laikyti viena koncentracija.

cra akcijų pasirinkimo sandoriai opcionų prekybos apimtis šiandien

Tuo tikslu reikia atlikti ekonominį vertinimą, ar kiekvienas sandoris būtinai priklauso nuo kitų sandorių sudarymo. Bus sunku įrodyti kelių sandorių de facto tarpusavio priklausomybę, jei jie nevykdomi vienu metu. Jei sandorių sąlygos teisiškai nustatytos ne tuo pačiu metu, taip pat gali būti suabejota, ar jos tikrai priklauso viena nuo kitos.

Pirma, taip gali būti, jei vienas verslas ar įmonė įsigyjami per kelis teisinius sandorius. Antra, jei įsigyjamos kelios įmonės šie sandoriai taip pat galėtų būti atskiros koncentracijos ir šie įsigijimai gali būti taip susiję, kad juos būtų galima laikyti viena koncentracija.

Kintamumas? Netirkite atsargų, prekybos galimybių

Tačiau pagal Susijungimų reglamentą negalima susieti asmeninis prekybos bitkoinas teisinių sandorių, kurie tik iš dalies susiję su įmonių kontrolės įsigijimu, bet taip pat iš dalies susiję su kito turto, pvz.

Jei skirtingi sandoriai, susiję dėl sąlygų, būtų vertinami bendrai pagal Susijungimų reglamentus ir tik dėl kelių iš šių sandorių atitinkamos įsigyjamos bendrovės kontrolė pasikeistų, tai neatitiktų bendros Susijungimų reglamentų sistemos ir paskirties.

Tokiais atvejais neatsižvelgiama į tai, ar verslą įsigyja bendrovių struktūra, sudaryta iš vienos ar kelių bendrovių, ar įvairus turtas įsigyjamas tam, kad iš jo būtų sudarytas atskiras verslas, t. Tokį cra akcijų pasirinkimo sandoriai gali sudaryti bendrovių kontrolinis ir nekontrolinis akcijų paketai bei materialusis ir nematerialusis turtas. Jei tokiam verslui perduoti reikia kelių tarpusavyje susijusių teisinių sandorių, šie sandoriai yra viena koncentracija. Vienas iš tokių atvejų — kai kontrolė įsigyjama vienu metu, t.

A įmonė įsigyja B įmonės kontrolę su sąlyga, kad prieš tai arba tuo pačiu metu B įsigis C įmonės kontrolę, pvz. Jeigu abu sandoriai tarpusavyje susiję dėl sąlygų, jie pripažįstami viena koncentracija ir Komisija nagrinės tik galutinį sandorių rezultatą — bendrosios kontrolės įsigijimą.

Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad tie patys asmenys nesuskaidytų sandorio į kelis turto pardavimo sandorius, vykdomus per tam tikrą laiką, siekdami išvengti Komisijos įsikišimo pagal įgaliojimus, suteiktus jai Susijungimo reglamentu. Ši nuostata netaikoma, jei tik kai kuriuose iš susijusių sandorių taip pat dalyvauja kiti asmenys ar įmonės.

Pakanka, kad sandoriai, nors juos sudaro ne tos pačios bendrovės, sudaromi tarp tų pačių atitinkamų cra akcijų pasirinkimo sandoriai bendrovių.

Taip pat perskaitykite