Šiaurės atlanto prekybos sistema, Atlanto vandenynas

EUR-Lex Access to European Union law

Įvadas Nuo tada, kai m. Praėjus vos vienai dienai po rugsėjo osios teroristų išpuolių, Aljansas pirmą kartą istorijoje pritaikė 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Diskusijoje Lionelis Ponsardas ir Davidas S. Europos kovos su terorizmu koordinatorius Gijsas de Vriesas savo interviu pasakoja apie Europos Sąjungos pastangas kovoti su terorizmo grėsme. Dviejose apybraižose aptariama, kokių priemonių imasi NATO, siekdama tobulinti ir stiprinti Aljanso cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę, taip pat ir priešraketinę gynybą.

Numerio pabaigoje pateikiami statistiniai duomenys apie NATO ir Rusijos tarybos šalių išlaidas gynybai ir karinį personalą.

geriausios monetos investuoti kriptografij

Neseniai įvykdyti teroristų išpuoliai Anglijoje, Irake, Turkijoje ir kitur, taip pat ir ketvirtosios rugsėjo 11 d. Terorizmas ne visada buvo laikomas svarbia NATO saugumo problema.

Nors m. Strateginė koncepcija — dokumentas, kuriame išdėstyta, su kokiomis problemomis susiduria NATO ir kaip ji turi jas spręsti, — pripažįsta terorizmą kaip naują eros po šaltojo karo grėsmę, sąjungininkai neskyrė jam daug kolektyvinio dėmesio iki pat m. Beveik nebuvo jokių politinių diskusijų nei apie terorizmo prigimtį ir šaltinius, nei apie jo poveikį Aljanso koncepcijoms, politikai, struktūrai šiaurės atlanto prekybos sistema pajėgumams. Tačiau dabartiniu metu vos ne kiekvienas NATO veiklos aspektas yra svarstomas turint omenyje terorizmo keliamą grėsmę mūsų marketworld dvejetainiai opcionai ir pajėgoms.

Nepraėjus nė parai po šių išpuolių, valstybės sąjungininkės pirmą kartą NATO istorijoje pritaikė Vašingtono sutarties 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Netrukus po to, atsiliepiant į Jungtinių Amerikos Valstijų prašymą, buvo susitarta dėl pradinės paramos priemonių, tarp jų: dėl keitimosi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija; pagalbos valstybėms narėms bei kitoms šalims, kurioms, prisijungus prie kampanijos prieš terorizmą, iškilo didesnė terorizmo grėsmė; saugumo priemonių NATO teritorijoje stiprinimo; tam tikrų NATO išteklių, reikalingų antiteroristinėms operacijoms paremti, papildymo; bendro leidimo visiems karinėse antiteroristinėse operacijose dalyvaujantiems orlaiviams skristi virš teritorijos; teisės tokių operacijų metu naudotis oro uostais ir aerodromais; NATO karinių jūrų pajėgų dislokavimo Viduržemio jūros rytų regione; NATO ankstyvojo perspėjimo iš oro ir kontrolės sistemų orlaivių AWACS dislokavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose daugiau apie NATO paramą žr.

Daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai Rusija ir Šiaurės Atlanto aljansas pabandė žengti pirmuosius strateginės partnerystės žingsnius. Europos Sąjungos ES plėtra pakeitė socialinį ir ekonominį žemyno kraštovaizdį. Susidorojome su didžiuliais iššūkiais Balkanuose, tačiau iškilo naujų grėsmių, kurias kelia terorizmas ir masinio naikinimo ginklų platinimas. Daug kas pasikeitė ir Rusijoje, kurioje pastangos sukurti veikiančią demokratinę valstybę, laisvą visuomenę ir klestinčią rinkos ekonomiką turėjo susidurti su milžiniškais iššūkiais.

Nuo to laiko Aljansas, skatinamas m. Prahoje ir m.

Atlanto vandenynas – Vikipedija

Stambule įvykusių NATO viršūnių susitikimų politinių iniciatyvų ir remdamasis šių susitikimų gairėmis, stengiasi kuo veiksmingiau ir visapusiškiau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės kovos su terorizmu. Todėl kovos su terorizmu siekis įtrauktas į NATO politikos, koncepcijų, pajėgumų ir partnerysčių plėtojimą. Politika Nuo m. Aljansas parengė ir įgyvendina nuoseklią kovos su terorizmo politiką. Šioje politikoje, išdėstytoje viršūnių susitikimų ir ministrų pareiškimuose bei Šiaurės Atlanto Tarybos sprendimuose, griežtai pasmerkiamos visos terorizmo formos, išreiškiamas vienybės ir solidarumo siekis kovojant su šia grėsme bei nuostata kovą tęsti tiek, kiek reikės.

matinis dvejetainis variantas

Kadangi terorizmas kėsinasi sunaikinti Vidaus baro dienos prekybos strategija esmę sudarančias vertybes, o tokių pačių vertybių laikosi ir šalys partnerės, kovojant su terorizmu yra gyvybiškai svarbu išlaikyti vienybę ir solidarumą.

NATO įnašas į šią, be abejonės, ilgą ir sunkią kovą rodo lyginamąjį Aljanso pranašumą ir yra pagrįstas jo sukaupta patirtimi. Tuo pat metu, atsižvelgiant į daugiaplanę šios grėsmės prigimtį, esminiu NATO nuostatos į terorizmą aspektu tampa bendradarbiavimas su valstybėmis partnerėmis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Terorizmo problema dabar jau yra nuolatinis ir Šiaurės Atlanto Tarybos, ir Euroatlantinės partnerystės tarybos darbotvarkių klausimas. Reguliarios konsultacijos šiuo klausimu tarp valstybių narių ir šalių partnerių padeda formuluoti bendrus vertinimus ir suderintus veiksmus, taip pat užtikrinti vieningą tarptautinį atsaką kovoje su terorizmu.

Koncepcijos ir doktrinos Atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, buvo persvarstytos beveik visos Aljanso koncepcijos ir doktrinos. Svarbiausias naujas Aljanso dokumentas šioje srityje yra Šiaurės atlanto prekybos sistema karinė gynybos nuo terorizmo koncepcija, kuriai buvo pritarta Prahos viršūnių susitikime.

Patvirtinus Karinę koncepciją, gynyba nuo terorizmo šiaurės atlanto prekybos sistema sudėtine sąjungininkų pajėgų misijų dalimi. Karinė koncepcija nustato galimą Aljanso karinių pajėgų vaidmenį šiame kontekste ir sudaro joms sąlygas pasirengti tokio pobūdžio operacinėms užduotims.

Šiaurės Atlanto sutartis

Todėl į gynybą nuo terorizmo įeina, Šiaurės atlanto prekybos sistema Atlanto Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, karinių pajėgų panaudojimas, siekiant padėti atgrasyti teroristus, sukliudyti jiems įvykdyti išpuolius, apsiginti nuo tokių išpuolių arba jų grėsmės, kai vadovaujama iš užsienio ir tai yra nukreipta prieš gyventojus, teritoriją, infrastruktūras ir pajėgas, taip pat imtis veiksmų prieš teroristus ir jų globėjus.

Karinės pajėgos gali, atsiradus reikalui, taip pat padėti šalies valdžios institucijoms susidoroti su teroristų išpuolių padariniais, ypač, kai tokių išpuolių metų buvo panaudoti cheminiai, biologiniai, radiologiniai ar branduoliniai CBRN ginklai. Paneigiant praeityje šiaurės atlanto prekybos sistema požiūrį, kad NATO nelinkusi imtis veiksmų už euroatlantinės erdvės ribų, Karinėje koncepcijoje numatyta, kad pajėgos, priėmus atitinkamą sprendimą Šiaurės Atlanto Taryboje, gali būti siunčiamos visur, kur ir kada jų gali prireikti.

Koncepcijoje taip pat nurodyta, kad NATO gali, jei to prašo arba tam pritaria JT Saugumo Taryba, imtis karinių veiksmų tarptautinės bendruomenės pastangoms paremti arba jose dalyvauti, taip pat prisidėti prie atsako į krizes operacijų.

Kas sudaro Infolex paiešką? Teisės Aktai posistemė. Praktika posistemė. Rinktinė praktika — tai LR teismų praktikos reikšmingiausių išaiškinimų paieškos sistema. Į šią sistemą patenka esminės teismų sprendimų motyvacinės dalies ištraukos — citatos, kuriose nusakoma, pildoma, keičiama teismų praktika.

Atsižvelgiant į karinę koncepciją buvo persvarstytos bei suderintos ir kitos karinės koncepcijos, doktrinos ir planai daugiau apie šią NATO koncepciją žr.

Pajėgumai Atitinkamų priemonių savo kariniams pajėgumams, skirtiems kovai su terorizmu, stiprinti ėmėsi ir valstybės sąjungininkės. Siekiant sustiprinti NATO gebėjimą gintis nuo NBC ginklų, plėtojama nemažai svarbių iniciatyvų, kaip antai — kilnojamoji branduolinės, cheminės ir biologinės NBC analizės laboratorija, reagavimo į NBC panaudojimą grupė, virtualus apsaugos nuo NBC ginklo tobulinimo centras, NATO biologinės ir cheminės gynybos priemonių atsargos ir ligų stebėjimo sistema. Be to, buvo suformuotas NATO CBRN gynybos batalionas, kurio uždavinys — reaguoti į masinio naikinimo ginklų panaudojimą, ypač prieš dislokuotą kariuomenę, ir susidoroti su tokio išpuolio padariniais daugiau apie CBRN gynybos batalioną žr.

Ambicingą gynybos nuo terorizmo programą turi ir NATO Nacionalinių ginkluotės direktorių konferencija.

Čia įtraukti tokie klausimai kaip stambiųjų transportinių orlaivių sauga nuo oro erdvės gynybos nešiojamųjų raketų, vadinamųjų MANPADS; laivų ir šiaurės atlanto prekybos sistema sauga; sraigtasparnių sauga; apsauga nuo savadarbių sprogstamųjų įtaisų; CBRN ginklų aptikimas, gynyba nuo jų ir šiaurės atlanto prekybos sistema sunaikinimas; naujos žvalgybos, c bollinger juostos ir taikinių nustatymo technologijos, susijusios su kova su terorizmu; sprogmenų nukenksminimas ir sunaikinimas bei tokių greitai pažeidžiamų infrastruktūrų ir įrangos kaip vamzdynai ir atominės jėgainės sauga daugiau apie šią programą žr.

Vertinant platesniu mastu, NATO pastangos pertvarkyti savo karinį pajėgumą ir veiksmingiau vykdyti įvairiausias operacijas taip pat stiprina ir Aljanso atsako į terorizmą potencialą. Tai ypač taikytina NATO greitojo reagavimo pajėgų, naujosios vadovavimo struktūros ir Prahos pajėgumų stiprinimo planų sukūrimui. Kita svarbi kovos su terorizmu priemonė yra efektyvi žvalgyba. Tai padeda geriau suprasti terorizmo keliamas grėsmes ir parengti deramas atsako priemones.

Vienas iš svarbiausių Aljanso prioritetų yra gerinti keitimąsi žvalgybine informacija tarp valstybių narių ir šalių partnerių. Siekiant pagerinti keitimąsi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija ir jos analizę buvo sukurta Teroristų grėsmės žvalgybos grupė. Be to, vykdoma plataus masto Aljanso žvalgybos struktūrų pertvarka.

Nepaisant to, šioje srityje dar daug ką reikia padaryti, norint užtikrinti, kad politiniai sprendimai būtų grindžiami veiksmingai pateikta žvalgybos informacija. Ypač svarbu yra aiškiau apibrėžti tas žvalgybos sritis, kuriose keitimasis informacija tarp valstybių sąjungininkių duotų daugiausiai naudos.

Ypač slapta operatyvinė operacija — ja labiausiai nelinkusios dalytis žvalgybos tarnybos — tikriausiai nėra tokia naudinga Aljanso tikslams kaip daugiau strateginio pobūdžio įvertinimai ir analizė. Padarinių valdymas Aljanso valstybės narės ir šalys partnerės drauge stengiasi pagerinti civilių pasirengimą galimiems teroristų išpuoliams.

Ypač didelį rūpestį kelia cheminių, biologinių, branduolinių ar radiologinių medžiagų panaudojimo prieš civilius gyventojus galimybė. Tai turėtų katastrofiškų padarinių. Šiaurės atlanto prekybos sistema pat įgyvendinamos iniciatyvos, kurių tikslas yra apsaugoti gyvybinės svarbos civilines infrastruktūras.

The Dirty Secrets of George Bush

Šis darbas yra tam tikru mastu ir koncepcinio pobūdžio, ir kartu tai siekis identifikuoti bei mokyti valstybių narių ir šalių partnerių turimus reagavimo į tokius išpuolius pajėgumus, panaudojant, pavyzdžiui, Euroatlantinį reagavimo į katastrofas koordinavimo centrą EADRCC bei galbūt Aljanso CBRN gynybos išteklius.

Taip pat rūpestingai reikia apsvarstyti ir tai, kokios būtų pasekmės, jei nepavyktų atgrasyti teroristus nuo išpuolio ar jam sukliudyti. Šiuo atveju dėmesys turi būti skiriamas nenumatytiems atvejams planuoti, jei teroristams įvykdžius išpuolį, ypač panaudojus masinio naikinimo ginklus, būtų didelių sugriovimų.

leeds universiteto tyrimų strategija

Tokiomis aplinkybėmis daug naudos duotų didesnis civilių ir kariuomenės bendradarbiavimas padarinių valdymo ir parengties srityje. Operacijos Aljanso parengtį ir ryžtą kovoti su terorizmo grėsme tiesiogiai ir netiesiogiai parodo NATO operacijos.

Jų metu yra praktiškai įgyvendinama politika, koncepcijos ir pajėgumai. NATO patirtis ir jos esminiai ištekliai — jos integruota karinė struktūra, gerai išvystytas gebėjimas planuoti operacijas ir įvairiapusių Europos ir Šiaurės Amerikos karinių išteklių ir pajėgumų panaudojimo procedūra — leidžia jai suformuoti įvairiausias daugianacionalines karines operacijas, tarp jų ir skirtas kovoti su terorizmu. Akivaizdus Aljanso ryžto ir gebėjimo reaguoti į terorizmo grėsmę pavyzdys yra Aktyviųjų pastangų operacija — NATO antiteroristinė operacija Viduržemio jūroje, kuri buvo pradėta m.

Vėliau ši prekyba kriptovaliuta poloniex buvo išplėsta — pradėti lydėti civiliniai laivai Gibraltaro sąsiauriu ir tikrinami įtartini laivai. Dabar jos geografinė veikimo erdvė apima visą Viduržemio jūrą. Aktyviųjų pastangų operacija vis labiau traukia NATO šalių partnerių dėmesį — jau sudaryti susitarimai su Rusija ir Ukraina dėl jų paramos šiai operacijai.

prekybos strategijos tyrimai

Vyksta derybos ir su keliomis Viduržemio jūros dialogo šalimis dėl jų paramos šiai operacijai būdų daugiau apie Aktyviųjų pastangų operaciją žr. Praktinė parama teikiama taip pat ir valstybėms sąjungininkėms, rengiančioms tam tikrus ypač daug dėmesio sulaukiančius susitikimus ir renginius.

Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.) - VMI

Tokio pobūdžio veikla prasidėjo tuoj pat po rugsėjo 11 d. NATO vadovaujamos operacijos Afganistane ir Vakarų Balkanuose neleido teroristų ir ekstremistų grupėms kliudyti pastangoms įvesti taiką ir stabilumą.

pirkti mano akcijų pasirinkimo sandorius

NATO vadovaujamos Tarptautinės saugumo paramos pajėgos ISAF Afganistane, be kita ko, taip pat parėmė prezidento ir parlamento rinkimų procesus, padėdamos užtikrinti, kad teroristų arba ekstremistų grupuotės nesužlugdytų Bonos proceso — tarptautinės bendruomenės remiamos šalies stabilizavimo programos.

Kosove KFOR pajėgos, norėdamos neleisti laisvai judėti ekstremistų ir teroristų grupėms, ir toliau nuolat renka apie jas informaciją, taip pat stebi provincijos sienas ir ribas.

Bosnijoje ir Šiaurės atlanto prekybos sistema, Sarajeve likusi NATO šiaurės atlanto prekybos sistema išlaikė gebėjimą remti antiteroristinę veiklą užtikrinant pajėgų apsaugą. Tarptautinis bendradarbiavimas NATO siekis veikti drauge su partneriais ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis aiškiai išreiškiamas įvairiomis iniciatyvomis ir konkrečiomis priemonėmis.

Be to, Partnerystės veiksmų plano kovai su terorizmu veiklos srityse gali pasirinkti dalyvauti ir kiekviena iš septynių Viduržemio jūros regiono šalių. Aljanso vaidmuo Afganistane suvaidino lemiamą vaidmenį perkeliant į naują lygmenį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Tautomis kovoje su terorizmu.

Tuo pat metu stiprinami ir santykiai su JT Antiterorizmo komitetu ir konkrečiomis JT agentūromis, ypač civilinių ekstremalių situacijų planavimo srityje.

Aktyviai konsultuojamasi ir keičiamasi informacija terorizmo ir MNG platinimo klausimais su Europos Šiaurės atlanto prekybos sistema.

Vis nauji teroristų išpuoliai nuolat primena, kad norint sunaikinti šią rykštę būtina padaryti dar daugiau. Dėl savo šiaurės atlanto prekybos sistema transatlantinės dimensijos, partnerysčių ir unikalios patirties Aljansas gali ir turi reikšmingai prisidėti prie šios ilgalaikės kovos. NATO turi atitinkamą reiklią darbotvarkę, kurią jai nustatė valstybių ir vyriausybių vadovai.

dvejetainiai variantai nadex

Dabar mes privalome užtikrinti, kad ji būtų veiksmingai ir visapusiškai įgyvendinta. Po liepą įvykdytų dvejetainiai variantai geriausia cpa Londono metro Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas apgailestavo, kad, nepaisant to, kokį mastą įgavo terorizmo grėsmė ir kiek ji nusineša aukų, kovojant su šia grėsme dar per menkai bendradarbiaujama tarptautiniu mastu.

Nors per tuos metus, praėjusius nuo rugsėjo osios ir pasiekta tam tikra pažanga, šios grėsmės pobūdis yra toks, kad mes dar tik mokomės, kaip kovoti su terorizmu pasaulio mastu.

Naršymo meniu

Tai, be abejo, galima pasakyti apie Rusiją ir greičiausiai tas pats tinka ir NATO, nes ši galinga politinė-karinė organizacija nebuvo kuriama tam, kad kovotų su terorizmu. Tarptautinis bendradarbiavimas stiprinamas keliuose forumuose tuo pat metu, nes nugalėti terorizmo rykštę galėsime tiktai tada, kai parodysime visuotinį ryžtą ir sutelksime visų mūsų pastangas.

Todėl tarptautinė kova su terorizmu buvo, šiaurės atlanto prekybos sistema, vienas iš pagrindinių darbotvarkės punktų JT Generalinės Asamblėjos ųjų metinių sesijoje šių metų rugsėjį. Čia visų pirma stengiamės kuo labiau sustiprinti praktinę mūsų bendradarbiavimo dimensiją.

Jau dešimtojo dešimtmečio viduryje NATO ėmė kviesti šalis partneres dalyvauti atitinkamuose komitetų susirinkimuose. Tačiau tuo metu nei NATO, nei Rusija dar neturėjo aiškaus supratimo, kaip plėtoti bendradarbiavimą šioje srityje ir kokiems tikslams ir sritims skirtinas pagrindinis dėmesys.

Geografija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Atlanto vandenynas yra gana jaunas, jam ne daugiau kaip mln. Jis susidarė skiriantis Laurazijai šiaurėje ir Gondvanai pietuose.

Iš pradžių diskusijose faktiškai daugiausia tik būdavo keičiamasi abipusiais tokio bendradarbiavimo svarbos patvirtinimais ir skatinimais jį plėtoti. Teroristų išpuoliai m.

Taip pat perskaitykite