Indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Šio plano projektui ką tik pritarus LR Vyriausybei, jis teikiamas pakartotinei viešajai konsultacijai.

  • aplinka | bullmops.lt
  • Opcionų prekybos minusai

Kaip praneša Kultūros ministerija, Vyriausybė jį planuoja patvirtinti gruodžio 18 dieną. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl šio plano laukiama iki gruodžio 4 dienos elektroniniu paštu: neksplanas enmin.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

NEKS plane  reikia konkrečiai nurodyti, kaip valstybė pasieks jai nustatytus klimato kaitos rodiklius. Lietuva iki metų turi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD emisijas 9 proc. Lietuva žada indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas visų ES įsipareigojimų Jungtinių Tautų iškeltiems darnaus vystymosi tikslams ir Paryžiaus susitarimui dėl klimato kaitos įgyvendinti.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Šie įsipareigojimai iš esmės apima 3 užduotis, kurias privalu atlikti iki m. NEKS veiksmų planas, kuris parengtas konsultuojantis su socialiniais-ekonominiais partneriais, asociacijomis ir visuomene, numato, kad planuojamoms priemonėms įgyvendinti reikės 14 mlrd.

Eur investicijų, iš kurių 9,6 mlrd.

Be to, jame nurodoma, kad Komisija įsipareigoja Tarybai ir Parlamentui reguliariai teikti šio veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Biologinės įvairovės veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinime[2] aptariami svarbiausi Komisijos ir valstybių narių veiksmai nuo m. Paaiškėjo, kad mažai tikėtina, jog ES įgyvendins tikslą iki m. Nuo m.

Eur galėtų būti viešos lėšos. Didžioji dalis lėšų, apie 10,8 mlrd. Eur, bus skirta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės tikslų ir Lietuvos įsipareigojimų ES dėl poveikio klimato kaitai mažinimo įgyvendinimui — skatinant skirtingų sektorių technologinius ir veiklos pokyčius.

Taip pat Lietuva planuoja 3,3 mlrd.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Pagrindinis dėmesys ir pusė lėšų bus skiriama įgyvendinti infrastruktūros atsparumo besikeičiančio klimato sąlygoms projektus. Numatoma tiesti atsparias kelių dangas, įgyvendinti elektros skirstymo infrastruktūros atsparumo ir lietaus nuotekų tvarkymo projektus.

Teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija. Komisija parengė ir m. Remiantis dokumentais, taip pat m. Taryba patvirtino, kad aplinkos politikos rengimas remiantis Šeštąja aplinkosaugos veiksmų programa 6-oji AVP yra tvaraus vystymosi visa apimančio tikslo aplinkosaugos aspektas, kaip nustatyta atnaujintoje ES tvaraus vystymosi strategijoje. Išvadose pabrėžiama, kad tinkamai parengta aplinkos politika turi teigiamos įtakos aplinkos apsaugos, augimo bei užimtumo sinergijos didinimui, aktyviai skatinant aplinkosaugos technologijas, ekologines inovacijas ir išteklių veiksmingumą, tokiu būdu taip pat sušvelninant klimato kaitą bei prisitaikant prie jos ir padedant mažinti biologinės įvairovės nykimą; siūloma aplinkos apsaugos aspektą įtraukti į visas Bendrijos politikos kryptis ir veiklą.

Skatinti ne tik žemės ūkio draudimo plėtrą, bet ir ekologinį ir atsparų klimato kaitos keliamiems iššūkiams ūkininkavimą. Taip pat planuojama įgyvendinti priemones skirtas visuomenės sveikatai, ekstremalių reiškinių valdymui, miškininkystės, ekosistemų, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio bei kituose sektoriuose.

52010DC0548

Didžioji šių lėšų dalis bus skirta iš ES fondų ir nacionalinio biudžeto. Pinigai bus naudojami skirtingiems sektoriams įgyvendinti technologinius pokyčius, būtinus mažinti įtaką klimato kaitai.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Nutiesus eilę jungčių su Vakarų Europos elektros sistema, perorientavus centrinio šildymo sistemas prie biokuro naudojimo, patvirtinusi eilę papildomų aukcionų saulės ir vėjo elektros gamybai ir sudarius sąlygas gaminančių vartotojų plėtrai, Lietuva turi galimybę iki 1,5 karto viršyti visos ES bendrą tikslą švarios energijos gamybai.

Numatyta, kad m.

  • EUR-Lex - DC - LT
  • Kaip gauti patvirtinimą prekybos opcionais etrade

Viešųjų ir gyvenamosios paskirties pastatų renovacija, energijos vartojimo efektyvumo skatinimas pramonės ir paslaugų sektoriuose, darnaus judumo skatinimas ir kitos priemonės leidžia prognozuoti Lietuvos energijos poreikių mažėjimą beveik penktadaliu iki m. NEKS plane numatyta, kad įgyvendinus visas numatytas priemones iki m.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Įgyvendinus visas numatytas priemones m. Žemės ūkio sektoriaus tvarumui ir konkurencingumui didinti bus siekiama subalansuoto ir efektyvaus išteklių žemės ūkio indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas gaminti naudojimo.

Tobulinant sektoriaus kompetencijas ir gamybos technologijas 20 proc. Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Taip pat perskaitykite