Informacija apie prekybos sistemą. Įmonė Straujos prekybos sistemos

informacija apie prekybos sistemą

informacija apie prekybos sistemą

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Dalyvis atsako už pateikamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams.

informacija apie prekybos sistemą

Internetinis pasirinkimo sandorių modeliavimas neatsako už siūlomų Prekių vartojamąsias savybes ir už Prekių pardavimo teisėtumą. Administratorius nedalyvauja jokiuose teisiniuose santykiuose tarp Dalyvių, jiems sudarant pirkimo-pardavimo sandorius informacija apie prekybos sistemą neatsako už Dalyvių veiksmų teisėtumą.

informacija apie prekybos sistemą

Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta. Administratorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Dalyvio registracijos ir duomenų redagavimo metu pateiktos informacijos.

informacija apie prekybos sistemą

Sutarties 7. Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims savo slaptažodžio. Jeigu slaptažodis dėl kurių nors priežasčių tapo žinomas tretiems asmenims, Dalyvis privalo jį nedelsiant pakeisti.

informacija apie prekybos sistemą

Dalyvis įsipareigoja laikyti paslaptyje, neatskleisti tretiems asmenims ir nenaudoti informacijos apie kitus Dalyvius, kuri jam informacija apie prekybos sistemą žinoma naudojantis PIRKIS sistema.

Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis.

informacija apie prekybos sistemą

Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį, patalpindamas jo naują versiją PIRKIS sistemoje ir pranešdamas apie pasikeitimus Naujienų skyriuje. Jei Dalyvis nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis PIRKIS sistemos paslaugomis.

Jei Sutartis nenumato kitaip, visa korespondencija tarp šalių turi būti siunčiama elektroniniu paštu: Administratoriui -Dalyviui — jo registracijos metu nurodytu adresu.

Taip pat perskaitykite