Laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją. EUROPA PASAULYJE

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Komisijos komunikatą dėl patikslintos  m. Komisijos darbo programos COM— atsižvelgdamas į  m.

Komisijos ataskaitą dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei COM— atsižvelgdamas į savo  m.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas po vaizdo konferencijos su Europos Vadovų Tarybos nariais, — atsižvelgdamas į savo  m.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Komisijos komunikatą dėl Tvarios Europos investicijų plano COM— atsižvelgdamas į m. BEPS 2.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Europos Parlamento ratifikuotą Paryžiaus susitarimą, — atsižvelgdamas į savo  m. Europos Vadovų Tarybos išvadas, — atsižvelgdamas į savo  m. IIoTdirbtiniam intelektui, skaitmeninėms registro technologijoms, itin našaus skaičiavimo ir kvantinei kompiuterijai; kadangi skaitmeninis sektorius taip pat prisidės prie Europos žaliojo kurso ir pramonės perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui kaip technologinių sprendimų ir pramonės procesų optimizavimo šaltinis, taip pat gerinant paties skaitmeninio sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą ir žiedinės ekonomikos rezultatus; O.

Europos Vadovų Taryba pasiūlė sumažinti į ateitį orientuotoms programoms skiriamas lėšas tiek pagal — m. ES biudžetą, kuris nebūtų mažesnis už Komisijos siūlomą biudžetą; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Parlamento poziciją dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos, įskaitant naujų išteklių, kurie būtų geriau suderinti su pagrindiniais ES politikos prioritetais ir skatintų pažangą juos įgyvendinant, įvedimą;

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Taip pat perskaitykite