Osmanų imperijos prekybos sistema

Bronzos amžiuje 3—2 tūkstantmetis pr.

Naršymo meniu

Hetitų valstybės sostinės Hatušo gynybinės sienos Liūtų vartai apie 16 a. Senovės laikai Trojos griuvėsiai ties dabartiniu Hisarlıko kaimu, netoli Dardanelų ir Egėjo jūros Celso biblioteka Efese Mažosios Azijos vakarų pakrantėje, prie Selçuko gyvenvietės; 2 a. Mažosios Azijos pakrantėje palei Egėjo jūrą atsirado graikų, jie čia kūrė savo kolonijas antikinės kolonijos.

Jai suirus  pr. Silpstant Seleukidų valstybei 3—2 a. Viduriniai amžiai 7 a. Viena jų — Osmano I iš čia Osmanų dinastijos pavadinimas valdoma kunigaikštystė gyvavusi dabartinės Turkijos šiaurės vakaruose  — tapo 14 a.

„Iliustruotoji istorija“: haremo moterys

Iki 14 a. Užimtos žemės kolonizuotos iš Mažosios Osmanų imperijos prekybos sistema atkeltų turkų.

osmanų imperijos prekybos sistema

Sofijos soboras Konstantinopolyje dabar Didžioji mečetė Stambule; 6—18 a. Osmanų valstybėje prasidėjo kelerius metus trukusi kova dėl valdžios.

Turkai iš visų pusių apsupo Bizantiją, kurios teritorija iš esmės apsiribojo Konstantinopolio miestu. Osmanų valstybė tapo imperija Osmanų imperija. Osmanų valdos labiausiai išsiplėtė valdant Selimui I Rūsčiajam —20 ir jo sūnui Siuleimanui I — Jos laivynas kontroliavo beveik visą Viduržemio jūrą.

Osmanų valstybės ekspansija kėlė gretimų valstybių, ypač Vidurio Europos, nerimą ir skatino jas vienytis. Kai kurios Vakarų Europos valstybės, siekdamos pasinaudoti Turkijos galia, sudarinėjo su ja sąjungas Prancūzijos karalius Pranciškus I. Su Prancūzija buvo sudaryta ir sutartis vadinamoji kapituliacijakuri suteikė prancūzams prekybos, teisinių ir konsulinių lengvatų visoje Osmanų imperijoje.

Kapituliacija iš pradžių reiškėsi lengvatomis ir rodė Osmanų viršenybę, vėliau, jiems silpstant, pasidarė užsieniečių privilegija. Osmanai iš pradžių kitų tautų atžvilgiu laikėsi tolerantiškos politikos; priėmę islamą kitataučiai galėjo užimti aukščiausius postus. Valstybės vadovas buvo sultonas, kurio valdžią ribojo tik Korano ir islamo teisės šariato nuostatos. Šalia jo veikė divanas tarybakurią sudarė aukščiausi valstybės pareigūnai. Vyriausybei vadovavo didysis viziris.

Imperijos teritorija buvo padalyta į vilajetus sritiskurias valdė pašos. Kai kurias sritis pvz. Osmanų osmanų imperijos prekybos sistema rėmėsi kariuomene, kurios pagrindą sudarė janyčarų reguliariųjų pėstininkų korpusas įkurtas ar Jis buvo renkamas iš krikščionių ir kitų neturkų kilmės jaunuolių, priverstų priimti islamą; nuo 16 a. Kavaleristais tarnavo sipahiaijie iš sultono už tarnybą iš valstybės fondo gaudavo žemės valdų. Eidami į karo tarnybą jie privalėjo atsivesti ir tam tikrą skaičių už savo lėšas apginkluotų raitelių.

Didelė reikšmė buvo teikiama artilerijai ir karo laivynui. Atradus jūrų kelią į Rytus aplink Afriką smuko ir prekybos kelių, einančių per Osmanų valstybės žemes, reikšmė. Nuo 18 a.

Už haremo vartų

Siuleimanas Puikusis ir jo kariuomenė 16 a. Vienas pirmųjų jų ėmėsi sultonas Selimas III valdė — Jis pradėjo naikinti osmanų imperijos prekybos sistema lenų sistemą, pertvarkė finansų institucijas, įsakė į turkų kalbą išversti europiečių daugiausia prancūzų karybos, matematikos ir kitų sričių veikalų. Padedant prancūzų karininkams Europos pavyzdžiu pradėta pertvarkyti kariuomenę; tam priešinosi konservatyviai nusiteikę visuomenės sluoksniai.

Reformoms trukdė ir karai su Prancūzija — bei Rusija — Sultonas Machmudas II valdė —39 toliau tęsė reformas. Jis likvidavo janyčarų korpusą, kūrė reguliarią kariuomenę, steigė europietiško pavyzdžio ministerijas, pasaulietines ir karo mokyklas, bet tai nesustabdė imperijos irimo. Mėgindami nusikratyti Europos valstybių politinės ir ekonominės įtakos Osmanai ėmėsi naujų reformų Tanzimatas. Išleisti baudžiamieji ir prekybos kodeksai, pasaulietinių mokyklų steigimo, mokesčių sistemos atpirkimo ir osmanų imperijos prekybos sistema įstatymai.

Bandyta sulyginti imperijos pavaldinių teises neatsižvelgiant į jų religiją ir tautybę. Per —56 Krymo karą Osmanai sudarė koaliciją su Prancūzija, Didžiąja Britanija ir Sardinija, bet patyrė didelį osmanų imperijos prekybos sistema prieš Rusiją.

Sultono merginos buvo tarnaitės

Tapęs sultonu Abdiulchamidas II patvirtino Naujųjų Osmanų vadovų parengtą konstituciją paskelbta Įsitvirtinęs valdžioje —78 jis represavo Naujųjų Osmanų vadus, paleido parlamentą Medžlisą ir įvedė despotišką režimą. Abdiulchamidas II žiauriai slopino bet kokį pasipriešinimą, kurstė religinę nesantaiką, surengė armėnų pogromus armėnų genocidas Turkijoje. Į jį ryžosi įsikišti ir Rusija. Turkijos parlamento sesija —10 19 a.

Jaunaturkiai siekė suvienyti daugiatautę valstybę nepaisydami tautinių ir religinių skirtumų, įgyvendinti Europos pavyzdžio reformas, įvesti konstitucinę monarchiją. Remdamiesi karininkais jie surengė valstybės perversmą ir privertė sultoną pripažinti konstituciją, sušaukti parlamentą.

osmanų imperijos prekybos sistema

Parlamentas į jo vietą išrinko Mechmedą V valdė — Jaunaturkiai užėmė svarbius postus ir įsitvirtino valdžioje. Jie vykdė osmanų imperijos prekybos sistema ir teisinę reformas, rūpinosi šalies industrializacija.

Gintaras Visockas. Ko nepasakė prof. Šarūnas Liekis? Gintaras Visockas, šio komentaro autorius. Perskaičiau prof.

Tautinių mažumų atžvilgiu laikėsi reakcinės politikos. Pralaimėjimai paskatino jaunaturkius įvesti šalyje diktatūrą: —18 valdė triumviratas Enver PaşaM.

Talat PaşaAhmedas Cemal Paşa. Jaunaturkiai palaikė panislamizmo ir pantiurkizmo idėjas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui  10—11 Osmanų imperija jaunaturkių vadų iniciatyva įstojo į karą Centrinių valstybių sąjungos pusėje. Imperijai nesėkmingas karas labai sustiprino kai kurias joje gyvenančių tautų nepriklausomybės siekius, sukėlė turkų nacionalistines nuotaikas per karą Osmanų valdžia Mažojoje Azijoje toliau tęsė masines krikščioniškų tautų — armėnų, asirų, graikų — žudynes ir galutinai ją sužlugdė.

Osmanų imperijai kapituliavus, jaunaturkių vadovaujama vyriausybė atsistatydino. Per karą žuvo apie   turkų kareivių. Judėjimo vadovu tapo kariškių atstovas Mustafa Kemalis Paşa nuo Osmanų imperijos prekybos sistema.

Per —22 osmanų imperijos prekybos sistema su graikais turkai juos beveik visiškai išstūmė iš šalies Graikijos—Turkijos karai. Religija atskirta nuo valstybės — uždrausti religiniai teismai, mokyklos ir dervišų elgetaujančių sufijų vienuolių ordinai. Suaugusiems vyrams uždrausta nešioti tradicinius galvos apdangalus.

Buvo slopinamas opozicinis ir tautinių mažumų judėjimas — numalšinti keli kurdų sukilimai ir kitisustiprinta jų rajonų kontrolė, kurdai oficialiai pavadinti kalnų turkais, uždrausta vartoti jų kalbą. Atatiurkas ketvirtas iš dešinės pirmoje eilėje su Turkijos diplomatiniu korpusu Iki 4 dešimtmečio antros pusės Turkija stengėsi laikytis neutraliteto. İnönü Atatürko bendražygis.

Vienos mūšis m.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Turkija sudarė sąjungą su Didžiąja Britanija ir Prancūzija, po Prancūzijos kapituliacijos pradėjo gerinti santykius su Vokietija ir pasirašė su ja draugystės ir nepuolimo sutartį. Vokietijai užpuolus SSRS Turkija paskelbė neutralitetą, bet teikė Vokietijai strategines medžiagas, leido jos ir Italijos karo laivams plaukioti savo sąsiauriais. Vokietijai pralaimint  08 nutraukė su ja diplomatinius santykius,  02 jai ir Japonijai paskelbė karą.

Po karo šalyje kilo nepasitenkinimas Liaudies respublikonų partijos diktatūra, nuo jos atskilusi M. Bayaro ir A. Mendereso grupė privertė vyriausybę atsisakyti vienpartinės sistemos ir įkūrė opozicinę Demokratų partiją. Ji laimėjo parlamento rinkimus. Prezidentu tapo M. Naujoji vyriausybė ministras pirmininkas A. Menderesas ribojo valstybės įtaką ūkiui, skatino privačią iniciatyvą.

Užsienio politikoje buvo tęsiama provakarietiška politika. Kairiųjų jėgų persekiojimas, nuolaidos radikaliųjų islamistų jėgoms sukėlė prieštaravimų visuomenėje, kariškių nepasitenkinimą; šalyje įvyko karinis perversmas vadovas generolas C. Perversmininkai skelbėsi grįžtą prie Atatürko politikos principų.

osmanų imperijos prekybos sistema

Demokratų partija buvo uždrausta, keli jos vadovai ir A. Menderesas nubausti mirties bausme. Valdžia atiteko Nacionalinės vienybės komitetui pirmininkas generolas C. Po rinkimų, kuriuos laimėjo Liaudies respublikonų kas yra kainų veiksmo dvejetainiai variantai, prezidentu tapo C. Gürselis valdė iki Sudaryta civilinė vyriausybė —65 kelių koalicinių vyriausybių vadovu 3 kartus buvo I.

Šalyje išliko daugiapartinė sistema.

osmanų imperijos prekybos sistema

Sudaryta vienos partijos vyriausybė vadovas S. Naujoji vyriausybė šiek tiek pagerino santykius su komunistinėmis valstybėmis. Demirelio vyriausybė atsistatydino, sudaryta Liaudies respublikonų partijos atstovo vadovaujama koalicinė vyriausybė. Vyriausybė bandė pradėti žemės reformą, liberalizuoti kasybos ir naftos pramonę. Nuo 6 dešimtmečio trunkantis Turkijos ginčas su Graikija dėl Kipro nepriklausomas nuo sukėlė graikų nacionalistų maištą ir Turkijos kariuomenės intervenciją į salos šiaurinę dalį, kurioje įkurta Kipro turkų respublika.

Santykius su Graikija dar labiau pablogino ginčai dėl Egėjo jūros žemyninio šelfo pasidalijimo ir naftos tame rajone paieškų. Ecevito vyriausybė dėl politinių prieštaravimų atsistatydino.

Anatolijos rytinėje dalyje vėl atgijo kurdų separatistinis judėjimas, šiitų ir sunitų nesutarimai, suaktyvėjo musulmonų fundamentalistų judėjimas. Iki Turkiją pakaitomis valdžiusios koalicinės S. Demirelio ir B. Ecevito vadovaujamos vyriausybės šių problemų nesugebėjo išspręsti. Parlamentas dėl nesutarimų nepajegė išrinkti naujo prezidento.

osmanų imperijos prekybos sistema

Evrenas ir nuvertė S. Demirelio vadovaujamą vyriausybę. Parlamentas buvo paleistas, politinės partijos ir politinė veikla uždrausta.

Ji egzistavo daugiau nei šešis šimtus metų, kol baigėsi m. Kai imperijai pavyko užgrobti Konstantinopolį ir kontroliuoti kitas teritorijas, ji šešis šimtmečius atsidūrė komercinės ir kultūrinės sąveikos centre - tiek rytų, tiek vakarų pasaulyje. Po daugybės problemų, susijusių su tautos vadovavimu, imperija nusprendė dalyvauti Pirmajame pasauliniame kare. Jie susivienijo su vokiečiais, o tai galiausiai kainavo Osmanų pralaimėjimą ir paskatino imperiją galutinai iširti. Vienai iš naujųjų kunigaikštysčių, esančių pasienio regione su Bizantijos imperija, vadovavo Turkijos lyderis Osmanas I.

Prezidentu tapo generolas K. Remdamasi laikinąja konstitucija Nacionalinio saugumo taryba prezidentui perdavė beveik neribotą valdžią. Naujai valdžiai pavyko atkurti tvarką ir susidoroti su terorizmu.

Taip pat perskaitykite