Palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją,

palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją

Naujos perspektyvos. Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius, kuris buvo atsakingas už Prekybos kriptovaliuta pelno kursas darbo šiuo klausimu organizavimą, m. Pranešėjas Gerd Wolf.

Ответ был в его собственных руках. Он разрядил заряд, уготованный ему судьбой. Теперь, возможно, он мог начать жить. В достижении цели есть некоторая особенная печаль.

Santrauka ir rekomendacijos 1. Siekiant geriau panaudoti ir atskleisti jau turimą ir kuriamą Europos bendrijos potencialą, be Bendrijos, valstybių narių ir pramonės vykdomų pajėgių mokslinių tyrimų ir plėtros programų, moksliniams tyrimams ir plėtrai vykdyti reikalinga Europos vidaus rinka — Europos mokslinių tyrimų erdvė. Nurodyti tikslai ir pasiūlymai iš esmės yra teisingi ir remtini.

Tačiau juos būtina papildyti, o atskirais atvejais — paaiškinti arba pataisyti. Daugiausia dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su darbo sąlygomis, patraukliu darbo užmokesčiu, socialinės apsaugos teisėmis ir garantijomis, kurias galima perkelti į visas Europos šalis, ir galimybėmis šeimai būti kartu.

Gravitacinė forex prekyba

Šioje srityje visų pirma valstybėse narėse esama labai didelių trūkumų! Todėl Komitetas kreipiasi ypač į valstybes nares ir atitinkamus socialinius partnerius, kad jie pašalintų minėtus trūkumus ir visų pirma jauniems mokslo darbuotojams užtikrintų patrauklias profesines galimybes, kurios galėtų konkuruoti su labai gabiems akademikams suteikiamomis alternatyviomis profesinėmis galimybėmis. Tada daugiau jaunų žmonių vėl bus pasirengę investuoti savo energiją ir laiką į atitinkamas labai sudėtingas, didelius reikalavimus keliančias ir siauros srities studijas ir taip prisidėti sprendžiant pavojų keliantį kvalifikuotų mokslo ir technologijų srities darbuotojų ir aukštųjų mokyklų absolventų trūkumą Europoje.

Tačiau remiantis iki šiol priimtais sprendimais, Bendrijos skiriamos lėšos sudarytų tik apie 2 proc. Siekiant Barselonos tikslo pats didžiausias politinis įsipareigojimas tenka valstybėms narėms, o ekonominis įsipareigojimas — pramonei.

Palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją rekomendacijos visų pirma skiriamos Tarybai, Parlamentui ir valstybėms narėms, kad šios darytų viską, kas būtina, kad Europos moksliniai tyrimai ir plėtra būtų geriausi pasaulyje, ir šiam tikslui pasiekti imtųsi visų būtinų priemonių.

Be to, dalis struktūrinių fondų lėšų turi būti panaudota infrastruktūros priemonėms MTP srityje finansuoti ir finansavimo per EIB galimybėms gerinti. Ši rekomendacija tapo dar svarbesnė dėl ilgą laiką nepakankamai įvertintų didelių energetikos ir klimato problemų.

Šios infrastruktūros tikslas bus pasiektas ir ji duos gerų rezultatų, jei valstybėse narėse įsikūrusios šios srities institutų ir universitetų grupės bendradarbiaus ir pramonės įmonės aktyviai dalyvaus su technologijomis susijusiuose projektuose.

Tik toks tinklas suformuoja visumą ir užtikrina europinę pridėtinę vertę. Jiems būtinas patikimas ilgalaikis planavimas, atitinkamas aprūpinimas ir pakankama sprendimų priėmimo laisvė.

Būtinos sąlygos yra didesnė atsakomybė naudojant finansinius išteklius, patikima ir pakankamai didelė pradinio finansavimo dalis, bendras projektų finansavimas, galimybė perkelti metinį biudžetą, pažangiausiems mokslininkams ir dėstytojams tenkančių ir pažangai trukdančių pernelyg didelių administracinių užduočių mažinimas, paskatos ir parama geriausiems moksliniams tyrimams, konkurso keliu skiriant papildomą finansavimą.

Joms us dvejetainių opcionų brokeriai viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių atveju, vykdant bendras mokslinių tyrimų programas, svarbų vaidmenį atlieka tinkamas mažųjų ir vidutinių įmonių MVĮ dalyvavimas.

Kuriamos Europos technologijų instituto ETI žinių ir naujovių bendruomenės angl. Tačiau, norint pasiekti šį tikslą, turi atitikti visi svarbūs veiksniai: lygis, aprūpinimas, darbo sąlygos, pagrindinės politinės sąlygos, tobulėjimo galimybės ir veiksmų laisvė, asmeninės pajamos ir visuomenės pripažinimas.

programinė įranga prekybai opcionais indijoje

Ir priešingai, reikia atmesti iš viršaus į apačią vykdomą angl. Todėl būtina išvengti įspūdžio, kad Komisija siekia centralizuotai valdyti Europos mokslinius tyrimus.

Siekiama suderintos pusiausvyros tarp Bendrijos sistemos, valstybių narių savarankiškumo ir institucijų bei asmenų rodomos iniciatyvos ir kūrybingumo. Tik esant metodų, požiūrių ir temų pasirinkimo įvairovei, kiekvienu atveju galima pasiekti geriausių rezultatų, procesų ir naujovių. Todėl jis rekomenduoja į būsimą Komisijos darbotvarkę įtraukti dar vieną svarbų politinį tikslą — biurokratijos mažinimą. Tai reiškia, kad kartu su valstybėmis narėmis ir mokslinių tyrimų organizacijomis reikia kurti koncepcijas, siekiant supaprastinti pernelyg didelį reguliavimą ir Europos, palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją narių, regionų ir institucijų pareigos teikti ataskaitas, paraiškų teikimo procedūrų, tikrinimo, vertinimo ir tvirtinimo procedūrų ir kt.

Netgi konkursai dėl finansavimo skyrimo kompetencijos centrams visų pirma didina pastangas, kurias mokslo darbuotojai skiria biurokratinėms procedūroms.

Todėl dar svarbiau, kad mažinant ir paprastinant procedūras būtų surastas iš esmės priimtinas sprendimas. Pavienių asmenų baimė suklysti neturi lemti pernelyg didelio visų suinteresuotų subjektų reglamentavimo ir varžymo. Tam būtina, kad visi piliečiai įgytų nuodugnų, plataus profilio išsilavinimą, o mokslininkai ir inžinieriai — papildomai būtiną aukštos kokybės specialųjį išsilavinimą.

Moksliniai tyrimai ir plėtra vykdomi remiantis turimomis žiniomis siekiant įgyti naujų žinių. Iš jo paaiškėtų, ar didėjančiai priemonių įvairovei dar būdingas pakankamas uždavinių aiškumas bei konkretumas ir ar galimiems naudotojams ir Komisijos pareigūnams jos vis dar aiškios ir jas įmanoma taikyti, ar jas reikia pertvarkyti iš naujo. Siekiant jas nagrinėti šiuo ir kitais aspektais, Komitetas nurodo į visą savo nuomonės tekstą.

Prekyba rodikliais 2. Opcionų prekyba auto prekyba. Forex prekyba yra teisėta  Opel Insignia Sedan Kuri stotis pasirinkti: gravitacija ar priverstinis atstatymas.

Komisijos komunikatas 2. Todėl šiame komunikate Komisijai svarbu ne mokslinių tyrimų turinys, o tik strateginiai Europos mokslinių tyrimų erdvės tikslai.

Komunikato išeities taškas yra Europos mokslinių tyrimų ir plėtros svarba Lisabonos strategijai ir jų konkurencingumas pasauliniu lygiu. Dabartinė ES mokslinių tyrimų bendroji programa, Komisijos nuomone, yra aiškiai skirta įgyvendinti EMTE; jos finansavimas labai išaugo, nors mažiau, nei pradžioje siūlė Europos Komisija ir rekomendavo Komitetas!

Naujos iniciatyvos, pradėtos palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją Septintąją bendrąją programą m. Būsimasis Europos technologijos institutas taip pat galėtų prisidėti kuriant pasaulinio lygio žinių ir naujovių bendruomenes. Parlamento, Tarybos, EESRK, Regionų komiteto, valstybių narių ir mokslo darbuotojų bei mokslinių tyrimų institutų atsakymai į šiuos klausimus  m.

Nuomonė kai kuriais specialiais klausimais pateikta 4-ame skyriuje. Bendrosios Komiteto pastabos 3. Komitetas ne kartą   1 yra atkreipęs dėmesį į tai, kad aukščiausi moksliniai ir techniniai dvejetainiai variantai amerika ir jų pavertimas konkurencinga ekonomine jėga yra lemiamos sąlygos, siekiant išvengti pavojaus mūsų ateičiai kitų pasaulio šalių atžvilgiu ir Europos socialiniam modeliui.

Todėl būtina nedelsiant gerokai sustiprinti iki šiol taikytas priemones Europos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, nustatyti reikalingus politikos prioritetus, gerinti joms būtinas pagrindines sąlygas palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją sukurti finansines sąlygas.

Labai svarbu taikyti kompetencijos kriterijais pagrįstą konkurencingumo principą. Komitetas jau ne kartą išreiškė savo nuomonę   2 dėl reikalingos valstybės pagalbos taisyklių.

prekybos galimybės azartiniai lošimai

Siekiant geriau panaudoti ir atskleisti jau turimą ir kuriamą Europos bendrijos potencialą, greta Bendrijos ir valstybių narių bei pramonės vykdomų pajėgių mokslinių tyrimų ir plėtros programų, moksliniams tyrimams ir plėtrai vykdyti reikalinga Europos vidaus rinka — Europos mokslinių tyrimų erdvė.

Todėl Komitetas pritaria Žaliojoje knygoje Komisijos pareikštam ketinimui konsoliduoti, stiprinti ir toliau plėtoti Europos mokslinių tyrimų erdvę, tęsiant vykstantį iš rinkos pulso dvejetainiai opcionai teigiamą procesą. Joje Komitetas taip pat pastebi nagrinėjamas svarbias temas, kurios buvo aptariamos jo ankstesnėse rekomendacijose   3.

Komisijos nurodyti tikslai yra teisingi, o jos pateikti pasiūlymai iš esmės vertinami kaip tinkami ir remtini; tačiau juos būtina papildyti, o kai kur taip pasirinkimo sandorio tarpininko mokesčiai būtini paaiškinimai arba pataisymai. Šiuo tikslu savarankiškas tarptautinės mokslo bendruomenės, t. Taip Europoje buvo sukurtas tyrimų centras, skirtas vykdyti itin aukšto lygio tyrimus, kurio statyba būtų viršijusi pavienių šalių galimybes arba pasirengimą pačioms finansuoti ir naudoti šią įrangą.

Dėl panašių priežasčių vėliau buvo įsteigtos kitos tarpvalstybinės europinės organizacijos   6pvz. Atsižvelgiant į Lisabonos strategiją, m. Europos mokslinių tyrimų erdvė kartu turėtų tapti simboliniu vardu, grindžiamu Lisabonos strategija ir tikslais. Kaip buvo ne kartą pažymėta, Komitetas remia Barselonos tikslą, kurį, remdamasi Lisabonos strategija, prieš penkerius metus suformulavo Europos Vadovų Taryba.

Šiame tiksle numatyta, kad bendrosios išlaidos, skiriamos Sąjungoje moksliniams tyrimams ir plėtrai, turi būti padidintos tiek, kad m. Du trečdalius palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją investicijų apimties turėtų finansuoti privatus sektorius. Tačiau remiantis iki šiol priimtais sprendimais, Bendrijos skiriamos lėšos sudarytų tik apie 2 proc.

Siekiant Barselonos tikslo pats didžiausias politinis įsipareigojimas tenka valstybėms narėms, palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją ekonominis įsipareigojimas — pramonei ir privačiam sektoriui. Šie Komiteto patarimai ir raginimai skiriami ypač Tarybai, Parlamentui ir valstybėms narėms, kad, siekdamos Barselonos tikslo, jos skubiai imtųsi visų būtinų veiksmų ir remtų Žaliojoje knygoje suformuluotus tikslus, siekiant Europos mokslinius tyrimus palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją plėtrą išvesti į pirmąsias gretas pasaulyje ir imtųsi visų kitų būtinų priemonių.

įvesties signalų dvejetainiai variantai

Tačiau Bendrijos vykdomas mokslinių tyrimų finansavimas taip pat yra labai svarbus. Finansavimas daro ne tik integruojamąjį ir koordinuojamąjį poveikį, bet ir visų pirma svertinį poveikį investicijoms į valstybių narių ir pramonės mokslinius tyrimus. Todėl šį svertinį poveikį reikia dar labiau stiprinti, kad pagaliau būtų įneštas būtinas galutinis valstybių narių ir pramonės įnašas, siekiant iki šiol nepasiekto Barselonos tikslo. Europa turi suvokti savo ankstesnį pirmaujančios mokslinių tyrimų ir naujovių erdvės vaidmenį ir jį vėl atgaivinti.

Но ни одна машина добровольно не выдавала информации больше, чем у нее просили, а искусству формулирования правильных вопросов нередко приходилось долго обучаться. - Как я могу встретиться с. - спросила Алистра, решив, что вопрос с мониторами выяснит, когда доберется до. - Я не могу сказать тебе без разрешения Совета.

Šiuo klausimu Komitetas konstatavo   8kad šiuo metu patvirtinto Bendrijos MTP biudžeto nepakanka, siekiant pasinaudoti šiuo svertiniu poveikiu.

Todėl Komitetas dar kartą skubiai rekomenduoja, peržiūrint m. Taip pat ragina papildomai panaudoti didelę dalį Struktūrinių fondų lėšų infrastruktūros priemonėms MTP   9 srityje finansuoti   10 ir gerinti finansavimo per EIB galimybes. Būtent Komisijos paskelbti duomenys   11 apie dabartinę Europos mokslinių tyrimų padėtį ir jų finansavimą, palyginti su tarptautinio lygio konkurentais, reikalauja ypatingos skubos, dėl kurios minėta Komiteto rekomendacija turėtų virsti politiniu sprendimu.

Be to, padėtį apsunkina labai rimtos ir ilgą laiką nepakankamai įvertintos energetikos ir klimato problemos! Palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją visų pirma turėtų pradėti ir remti tuos mokslo ir technologijų pažangai labai svarbius mokslinių tyrimų uždavinius ir projektus, kuriems vykdyti būtinos didesnės nei pavienių valstybių narių galimybės ir ekonominis pajėgumas arba kurie dėl Bendrijos masto veiksmų ir Europos masto tinklų kūrimo įgytų gerokai didesnį poveikį.

Sudedame vektorius

Dėl to jie leistų kurti svarbią pridėtinę vertę, palyginti su pavienių valstybių pastangomis. Daugelyje ypač svarbių mokslinių tyrimų sričių brangi infrastruktūra ir dideli prietaisai yra techninė sąlyga, būtina iš esmės naujoms žinioms įgyti ir technologijų pažangai užtikrinti, kuri suteikia technologijų plėtrai ikikonkurenciniame etape naujų galimybių gerinti ir kurti naujoves.

Todėl Komitetas teikia ypatingą svarbą Žaliojoje knygoje minėtam pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo tikslui.

Ji yra pažangiausių mokslinių tyrimų pagrindas ir varomoji jėga. Jie ypač traukia geriausius pasaulinio lygio mokslininkus ir inžinierius ir taip puikiai pasitarnauja kitam remtinam ir svarbiam tikslui — būtent kurti itin aukštos kokybės mokslinių tyrimų institutus, suteikiančius Europos moksliniams tyrimams ir Europos mokslinių tyrimų erdvei pripažinimą.

Kartu Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad, be valstybių narių pirminių pastangų, ateityje taip pat prireiks didesnių, užtikrintų ir ilgalaikių Komisijos pastangų.

akcijų pasirinkimo įrankiai

Čia ypač akivaizdus politikos siekis užtikrinti ypatingus mokslo ir technologijų pradininkų pasiekimus. Todėl Komitetas primygtinai remia siekį nuosekliai laikytis plano ir lemiamą Bendrijos dalyvavimą, finansuojant šių įrenginių statybą ir ilgalaikį naudojimą. Komitetas taip pat pažymi tinkamo sutarčių sudarymo svarbą, siekiant atverti šiuos įrenginius ir padidinti jų patrauklumą partneriams arba naudotojams iš visos Europos mokslinių tyrimų erdvės, ir pritaria pastangoms sudaryti partnerystės ir dalyvavimo sutartis   palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją Labai svarbu, kad ilgalaikių dėl didelių redi prekybos sistema projektų finansavimas būtų ir liktų patikimas ir pastovus, kol bus pasiekti jų tikslai ir kol jie pasieks mokslinės kompetencijos rodiklius.

Dėl dažnai kintančio, neužtikrinto arba netgi nutrūkstančio finansavimo šioje srityje ne tik neracionaliai naudojamos didelės investicijos ir mokslinių tyrimų bei technologijų plėtros srityje atlikti darbai, bet ir suyra sukurti tinklai, nutrūksta tarptautinis bendradarbiavimas ir prarandamas pasitikėjimas ateities pažadais; jis taip pat pažeidžia Europos mokslininkų ir inžinierių darbo rinką.

Atsakingas valstybėse narėse įsikūrusių svarbių universitetų grupių, institutų ir mokslinių tyrimų organizacijų dalyvavimas kuriant ir naudojant atitinkamus tyrimų įrenginius yra pagrindinė šių svarbių investicijų į infrastruktūros projektus sėkmės sąlyga ir būtina pažangiausių mokslinių tyrimų bazės plėtra: tik toks tinklas suformuoja visumą ir užtikrina europinę pridėtinę vertę.

Tam ypač būtina palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją pakankamai lėšų, skirtų kelionių ir pragyvenimo išlaidoms padengti bei nuotolinio ryšio sistemoms ir pagalbiniams prietaisams.

Be to, čia Komitetas atkreipia dėmesį į ypatingą judumo skatinimo svarbą. Komitetas remia tikslą Europos išmokti akcijų pasirinkimo galimybių pradedantiesiems tyrimų erdvėje užtikrinti nekliudomą judumą tarp valstybių narių, tarp organizacijų ir tarp privataus bei viešojo sektoriaus.

Judumas ne tik skatina profesinį tobulėjimą ir leidžia keistis žiniomis ir profesine patirtimi, bet ir plečia akiratį, stiprina gebėjimą vertinti ir ugdo kultūrų supratimą.

Todėl būtina įveikti arba pašalinti visus trūkumus ir netinkamas priemones, kliudančias judumui. Greta tarpvyriausybinių kliūčių, nepakankamo įgytų socialinių teisių pripažinimo ir perkėlimo, šiems trūkumams priskirtina pvz. Jau ankstesnėje nuomonėje Komitetas yra pabrėžęs, kad dėl šios priežasties patrauklių mokslinių tyrimų įstaigų kūrimas naujose palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją narėse yra nepaprastai svarbus.

Esant sėkmingam ir veiksmingam tarptautiniam bendradarbiavimui, ypač vykdant didelio masto Europos bendrijos projektus, dalyvaujančios šalys įgyja bendrumo pojūtį, kuris yra naudingas Europos mokslinių tyrimų erdvės simboliui ir vertinimui.

CERN pavyzdys, taip pat Europos branduolių sintezės mokslinių tyrimų įrenginių plėtra rodo mokslinės bendruomenės norą ir sugebėjimą savo iniciatyva ieškoti ir rasti bendradarbiavimo partnerių ir įtikinti trečiųjų šalių vyriausybes vykdyti tarptautinį finansavimą. Būtina sąlyga yra lėšų skyrimas ypač svarbioms specializuotoms mokslo ir technologijų konferencijoms Europoje organizuoti ir ypač jaunesnių Europos mokslininkų dalyvavimas taip pat tarptautinėse palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją.

Specializuotos konferencijos yra pagrindiniai forumai, kuriuose skelbiami ir vertinami tyrimų rezultatai, keičiamasi žiniomis ir idėjomis, užmezgamas bendradarbiavimas ir kuriamos naujos arba patobulintos koncepcijos. Tokias konferencijas paprastai organizuoja atitinkamos specializuotos mokslo ir technologijų asociacijos   15kurios yra tipinės pilietinės visuomenės organizacijos. Todėl Komitetas rekomenduoja labiau atkreipti į jas dėmesį ir pripažinti jų laimėjimus bei labiau pasinaudoti jų vykdoma veikla skleidžiant žinias, vertinant rezultatus ir koordinuojant mokslinius tyrimus bei ją remti.

Komitetas mano, kad Bendrijos MTP bendroji programa ir Europos atominės energijos bendrijos bendroji programa yra pagrindinės Bendrijos priemonės įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų erdvę. Todėl nuo jų tinkamo vykdymo priklauso pagrindinė tarptautinio, sinergiją kuriančio tapatybės formavimo, susijusio su Europos moksliniais tyrimais ir Europos mokslinių tyrimų erdve, dalis.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Būtina pabrėžti, kad buvo aiškiai įtraukti fundamentalieji moksliniai tyrimai ir pripažinta esminė jų svarba pažangai ir naujovėms. Iš to taip pat išplaukia, kad būtinas numatomo fundamentaliųjų mokslinių tyrimų finansavimo ir taikomųjų bei su produktais ir procesais palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją mokslinių tyrimų finansavimo subalansavimas.

Kaip jau buvo ne kartą pažymėta   16tarp šių sričių nėra aiškios ribos, o tik daugialypė tarpusavio sąveika; šios sritys daro poveikį viena kitai. Komitetas pabrėžia ypatingą Bendrų technologijų iniciatyvų ir technologinių platformų vaidmenį. Jos padeda steigti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes strateginių mokslinių tyrimų srityje ir vykdyti palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją mokslinių tyrimų programas.

Komitetas rekomenduoja steigiant Europos technologijų instituto ETI Žinių ir naujovių bendruomenes angl. Ypač svarbu viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių, taip pat pramonės įmonių partnerysčių, atveju įtraukti pakankamai mažųjų ir vidutinių įmonių MVĮ. Komitetas pritaria, kad Komisija šiuo klausimu deda ypatingas pastangas ir siekia tai daryti ateityje. Collective Research Networking projektas   Šalia teisės į nuosavybę aspektų, tai taip pat susiję su informacijos perdavimo ribojimo problema: esant kokiam naujos arba novatoriškos technologijos išvystymo lygiui konfidencialumo klausimai dėl rinkos ekonomikoje vykstančios konkurencijos   18 gali trukdyti būtinam keitimuisi žiniomis ir tolimesniam bendradarbiavimui su partneriais iš pramonės įmonių ir tarp jų.

Komitetas rekomenduoja išsamiai ištirti šį svarbų klausimą, nes nuo jo priklauso bendradarbiavimo, ypač tarp viešojo ir privačiojo sektorių, sėkmė. Komitetas remia ypač svarbų tikslą stiprinti mokslinių tyrimų palaikyti vektorių mašinų prekybos strategiją — ir juos koordinuojančias organizacijas — kaip mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatorius ir vykdytojus. Juose koordinuojama, planuojama ir atliekami moksliniai tyrimai ir juose sukurta atmosfera, veiksmų laisvė ir mokslinių tyrimų vykdymo ypatumai lemia atitinkamos mokslinių tyrimų organizacijos ir konkretaus mokslinių tyrimų instituto gerą vardą ir sėkmę.

Todėl šioms mokslinių tyrimų organizacijoms ir mokslinių tyrimų institutams reikia ilgalaikio patikimo planavimo, pakankamo aprūpinimo ir pakankamos sprendimų priėmimo laisvės. Būtina sąlyga — didesnė finansinių išteklių naudojimo atsakomybė, patikima ir pakankamai didelė institucijų pradinio finansavimo dalis paprastai ne mažesnė kaip  proc.

Svarbių postūmių valstybių narių vykdomos mokslinių tyrimų politikos ir strateginių tikslų atvirajam tarpusavio koordinavimui ir vertinimui suteikia Europos lygmeniu vykstantys gerų rezultatų davę sprendimų priėmimo procesai, susiję su Komisijos mokslinių tyrimų politikos iniciatyvomis, ir jų parengiamieji konsultacijų etapai. Komiteto nuomone, taip pat svarbios ir tikslingos yra jų ribas viršijančios, su valstybėmis narėmis susijusios ir tarp valstybių narių ir regionų vykdomos priemonės, kuriomis siekiama suderinti ir koordinuoti specialias temas arba infrastruktūros projektus, kad būtų pasiekta daugiau darnos ir sukurta optimali Europos mokslinių tyrimų politika.

Todėl koordinavimas pageidautinas kuriant europines tarpvyriausybines mokslinių tyrimų organizacijas, skirtas įgyvendinti didelius projektus ir kurti infrastruktūrą žr. Be to, Komisijos koordinavimas sietinas ir su pagal Septintąją bendrąją programą vykdomomis paramos priemonėmis žr. Tačiau reikia atmesti ketinimą taikyti iš geriausia akcijų pasirinkimo mokesčių strategija į apačią vykdomą angl.

Tai — pvz. Labiau siekiama Bendrijos sistemos, valstybių narių savarankiškumo ir sprendimų priėmimo laisvės subalansuotos pusiausvyros ir institucijų bei asmenų rodomos iniciatyvos ir kūrybingumo. Tik esant metodų, požiūrių ir temų pasirinkimo įvairovei, kiekvienu atveju gali būti pasiekta geriausių rezultatų, procesų ir naujovių.

Įvairovė yra ne išlaidavimas, o būtina optimizavimo ir evoliucijos priemonė, siekiant naujų žinių ir gebėjimų. Komitetas rekomenduoja, kad, nagrinėjant šį svarbų su apribojimu susijusį klausimą, būtų ypač atsižvelgta į Europos mokslinių tyrimų tarybos nuomonę.

Taip pat perskaitykite