Pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų.

52012DC0354

Įvadas Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių TPK susitarimas[1] yra vienas iš trylikos daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raundo susitarimų dėl prekybos prekėmis. Jis įsigaliojo m. Pagal šį susitarimą visos PPO narės yra įpareigotos Pasaulio prekybos organizacijai pranešti apie prekėms skirtus techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras jų rengimo etape, o kitoms PPO narėms suteikiama galimybė dėl jų pateikti pastabas.

Šios ataskaitos pirmasis tikslas — atkreipti Europos institucijų ir patariamųjų įstaigų bei ES ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, dėmesį į TPK susitarime nustatytos pranešimo procedūros teikiamas galimybes.

pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų

Antrasis tikslas — pristatyti naujausias šios priemonės tendencijas pateikiant naudojimosi procedūra per pastaruosius metus apžvalgą. Trečia, Komisija naudojasi galimybe šioje ataskaitoje rekomenduoti konkrečius pagerinimus.

Kategorijos

Tam, kad būtų galima pasinaudoti pranešimo apie kitų PPO narių reglamentus procedūros privalumais, labai svarbu, kad pati ES ne tik laikytųsi TPK susitarime jai nustatytų pareigų, bet ir aktyviai prisidėtų prie procedūros veiksmingumo didinimo. Svarbu, kad Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės žinotų, kaip veikia TPK pranešimo procedūra, ir bendradarbiautų su Komisija, siekdami atitikties reikalavimams užtikrinimo ir didesnio skaidrumo tikslų. TPK pranešimo procedūros pristatymas 2.

Pareigos pagal TPK susitarimą TPK susitarimo tikslas — palengvinti tarptautinę prekybą, tačiau pripažįstama PPO narių teisė priimti nacionalinius techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras, galinčias kelti techninių kliūčių prekybai dėl išlaidų prisitaikant prie skirtingų taisyklių, informavimo išlaidų ir kt.

Siekiant užtikrinti, kad tokios priemonės nekeltų diskriminacinių ar nereikalingų prekybos kliūčių, TPK susitarime nustatytos tam tikros esminės ir procedūrinės sąlygos, kurių PPO narės privalo laikytis, rengdamos techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras.

Šios esminės ir procedūrinės sąlygos taikomos visiems techniniams reglamentams ir atitikties vertinimo procedūroms, susijusioms su prekyba pramoninėmis ar žemės ūkio prekėms. Kitaip nei standartų, kurie yra savanoriško pobūdžio, atveju, techniniuose reglamentuose išdėstomos privalomos produktų charakteristikos, susiję procesai ir gamybos metodai[4].

Atitikties vertinimo procedūros taikomos siekiant nustatyti, ar produktai atitinka šiuos privalomus reikalavimus.

Darbo metodai — mokslinės literatūros ir internetinių duomenų analizės; 1. Pasaulio prekybos organizacija PPO m. Taip buvo baigtas nuo m. Lietuvos stojimo į šią organizaciją procesas prasidėjo m. Kaip parodė dvišalis teisės patikros išorinių santykių srityje procesas, narystė PPO yra svarbi stojant į ES — vienas pagrindinių reikalavimų siekiant ES narystės yra PPO sutarčių nuostatų  faktinis laikymasis.

Esminės sąlygos. Nediskriminavimas, nereikalingų prekybos kliūčių vengimas, susijusių tarptautinių standartų naudojimas Priemonė, patenkanti į TPK susitarimo taikymo sritį, turi atitikti nediskriminavimo principą.

EUR-Lex - DC - LT

Juo remiantis draudžiama diskriminacija tarp importuojamų ir šalyje pagamintų prekių nacionalinio režimo principas, GATT III straipsnis ir diskriminacija tarp importuojamų prekių didžiausio palankumo statuso principas, GATT I straipsnis. Be to, TPK susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad PPO narės taikytų kitos narės kilmės produktams ne mažiau palankų režimą negu tas, kuris taikomas panašiems nacionalinės kilmės produktams ir panašiems bet kurios kitos šalies produktams.

Be to, techniniai reglamentai leidžiami tik tada, kai jie būtini teisėtam tikslui pasiekti.

pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų

Panašiai atitikties vertinimo procedūros negali būti griežtesnės ar taikomos griežčiau negu būtina, kad importuojanti PPO narė galėtų tinkamai užtikrinti, kad produktai atitinka susijusius reikalavimus. Nebaigtinis teisėtų tikslų sąrašas yra pateiktas TPK susitarimo 2 straipsnio 2 dalyje ir apima apgaulingos veiklos prevenciją, žmonių sveikatos apsaugą arba saugos užtikrinimą ir aplinkos apsaugą.

 • Серанис не шевельнулась, но Элвин внезапно ощутил, как собственное тело ускользает из-под его контроля.
 • Prekybos laivynas Anglų - Lietuvių-Anglų Žodynas - Glosbe
 • Люди перемещались между этими мирами, как им заблагорассудится, а теперь их потомки носа не высунут за стены своего города.
 • Как же вы здесь очутились.
 • Все его жизни были нанизаны на века, словно бусины на нити: любую из них он мог взять и рассмотреть.
 • Pasauline prekybos organizacija | bullmops.lt
 • Стена растворилась; перед ним стоял Хедрон.
 • Dvejetainis variantas penipuan kaskus

Be to, šis būtinumo reikalavimas reiškia, kad, norint pasirinkti būdą, kuriuo prekyba būtų mažiausiai ribojama, bet kuris būtų vienodai veiksmingas, reikia rasti pusiausvyrą tarp siekiamo teisėto tikslo ir reikalavimų nesilaikymo rizikos.

Šiuo tikslu nacionalinis teisės aktų leidėjas gali remtis TPK susitarimu, kuriame siūloma keletas būdų, kaip palengvinti prekybą, pavyzdžiui, veiklos rezultatais pagrįstų techninių reglamentų naudojimas ir kitų PPO narių techninių reglamentų bei užsienyje atlikto atitikties vertinimo rezultatų lygiavertiškumo pripažinimas[6].

pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų

Rengiant techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras taip pat reikia naudotis susijusiais tarptautiniais standartais. Keliose TPK susitarimo nuostatose skatinama naudoti tarptautinius standartus, kaip būdą derinti technines taisykles.

1. Patterns of - Lithuanian translation – Linguee

Pavyzdžiui, nacionalinis techninis reglamentas galėtų būti griežtesnis už atitinkamą tarptautinį standartą, siekiant PPO narės reguliavimo tikslų, susijusių su klimato kaita ar jos piliečių teisėtų lūkesčių dėl tinkamo apsaugos lygio užtikrinimu. Panašūs principai 5 straipsnio 4 pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų išdėstyti dėl atitikties vertinimo procedūrų.

Reikšmingo poveikio kitų narių prekybai sąvoka apima ir importą didinantį, ir importą mažinantį poveikį kitų narių prekybai, jei toks poveikis yra reikšmingas[7]. Pranešimai siunčiami iš anksto, kai dar galima daryti pataisas ir atsižvelgti į komentarus[8]; Pranešančioji narė palieka pakankamai laiko kitoms narėms pateikti rašytines pastabas.

Išsivysčiusios šalys raginamos palikti daugiau nei 60 dienų pastaboms teikti[9]. Pastabos nagrinėjamos pagal prašymą ir į jas atsižvelgiama.

1992 Presidential Debate with George HW Bush, Bill Clinton \u0026 Ross Perot

Tai reiškia, kad kitos PPO narės gali būti informuojamos apie naujus ar keičiamus produktams taikomus reikalavimus.

PPO sekretoriato gaunami pranešimai yra viešai prieinami[10], kad ekonominės veiklos vykdytojai taip pat galėtų sužinoti apie naujus reikalavimus ir su jais susipažinti.

pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų

PPO narės turi teisę teikti pastabas raštu apie siūlomus techninius reglamentus arba atitikties vertinimo procedūras. Iš esmės pastabos turėtų būti susijusios su siūlomų reglamentų neatitiktimi TPK susitarimui.

Gavus pastabas turėtų būti užmegztas dialogas su pranešančiąja PPO nare. Teisė teikti oficialias pastabas pagal šią procedūrą suteikiama tik PPO narėms ir nesuteikiama tokioms suinteresuotosioms šalims, kaip ekonominės veiklos vykdytojai.

 • Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų.
 • PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas
 • Mainų prekybos sistemos apibrėžimas 4.
 • Vėžlių sriubos prekybos sistema 2.
 • А еще дальше вновь громоздились, поднимаясь к небу, бастионы Диаспара.
 • Dvejetainių parinkčių vėžlio strategija. Dienos Prekybos
 • Может быть, он мне не нравился, и я стер его образ из моего сознания, - он усмехнулся.
 • Bitcoin prekybos kodas

Todėl ekonominės veiklos vykdytojų pastabas turi perduoti PPO narė. Kiekviena PPO narė nusprendžia, kaip išklausomi jos ekonominės veiklos vykdytojai ir atsižvelgiama į jų pastabas. ES vidaus dvejetainis variantas robotas komentarai, susijusi su pranešimo procedūra Tam, kad pranešimo procedūra veiktų tinkamai ir būtų naudinga bei veiksminga, reikalingas įvairių šalių dalyvavimas ir bendradarbiavimas.

ES svarbiausias yra Europos institucijų, valstybių narių ir ekonominės veiklos vykdytojų dalyvavimas.

Referatai, konspektai

ES įkurta TPK interneto svetainė padeda koordinuoti visų šių susijusių subjektų dalyvavimą. Europos Komisija TPK susitarime reikalaujama, kad kiekviena PPO narė įsteigtų pranešančiąją instituciją, siekdama užtikrinti su pranešimo procedūromis susijusių nuostatų įgyvendinimą, ir užtikrintų, kad pasaulio prekybos organizacija 10 prekybos sistemos wto privalumų informacijos centras[11].

Informacijos centras turi atsakyti į visus pagrįstus kitų narių ir suinteresuotųjų šalių užklausimus dėl priimamų ar siūlomų techninių reglamentų ar atitikties vertinimo procedūrų ir taip pat yra atsakingas už darbą su pastabomis dėl pranešimų, gautų iš kitų PPO narių[12].

ES šias pareigas vykdo vienas iš Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato skyrių[13], kuriam yra pavestos ES TPK pranešimų ir informacijos centro funkcijos. ES TPK pranešimų ir informacijos centro vaidmuo yra dvejopas. Jis taip pat atsakingas už kitų PPO narių pranešimų išplatinimą visoms suinteresuotosioms šalims ir užtikrina, kad pranešančiajai PPO narei ES vardu būtų nusiųstos pastabos, kai atrodo, kad aptariama priemonė gali sukelti problemų ES eksportuotojams patekti į rinką.

Taip pat perskaitykite