Prekiautojų moterimis,

prekiautojų moterimis

prekiautojų moterimis

THBKomisija nustatė, kad 76 proc. Dauguma registruotų nukentėjusių asmenų ES piliečiai, 65 proc. Prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais vis dar yra labiausiai paplitusi prekybos žmonėmis forma 67 proc. Kelios valstybės narės nurodė, kad prekybos žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais aukų skaičius auga 21 proc.

Ataskaitoje žemės ūkis laikomas vienu iš didelės rizikos sektorių, pavyzdžiui, neseniai pranešta apie atvejus, kai Rumunijos pilietės nukentėjo nuo prekybos žmonėmis Italijoje. Penkios pagrindinės ES nepriklausančios šalys iš kurių kilę registruoti nukentėję asmenys yra Albanija, Kinija, Marokas, Nigerija ir Vietnamas. Be to, pagal Pagrindinių teisių chartijos 5 straipsnį draudžiama vergija ir priverstinis darbas, o 31 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas.

Kalbant apie sunkų išnaudojimą darbe ir seksualinį išnaudojimą įvairiuose atitinkamuose sektoriuose, ar, Komisijos vertinimu, valstybės narės laikosi minėtų direktyvų ir deramo rūpestingumo pareigos prekiautojų moterimis apsaugoti darbuotojus ir atlikti patikrinimus, kad būtų nustatyti išnaudojimo darbe atvejai ir apsaugoti nukentėję asmenys, taip siekiant nustatyti žalos atlyginimo mechanizmus ir užtikrinti, kad nusikaltimų vykdytojai būtų patraukiami baudžiamojon atsakomybėn?

prekiautojų moterimis

Kokių veiksmų imasi Komisija prieš valstybes nares, kurios nesilaiko direktyvų? Kokių konkrečių priemonių Komisija imsis spręsdama prekybos žmonėmis, seksualinės prievartos ir išnaudojimo darbe lyčių aspektą?

prekiautojų moterimis

Atsižvelgiant į registruotų pažeidimų skaičius ir į konkrečius susijusius sektorius, kokie ištekliai specialiai skirti lyčių aspektui siekiant veiksmingai išspręsti šią prekiautojų moterimis Prekiautojų moterimis tyrimo veiksmų buvo imtasi tų prekiautojų moterimis, kuriose labiausiai paplitęs seksualinis išnaudojimas ir išnaudojimas darbe, atžvilgiu?

Ar Komisija, remdamasi valstybių narių pareiga perduoti duomenis, renka konkrečius pagal lytį prekiautojų moterimis duomenis apie moteris, nukentėjusias nuo seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe ES? Kada Komisija pristatys savo laikotarpio po m. Klausimo originalo kalba:  EN.

prekiautojų moterimis

Taip pat perskaitykite