Prekybos alternatyviais pasiūlymais

#Paupyje patalpų nuoma šalia Vilnelės #Užupis #Naujas kvartalas

Citatos 43 straipsnis. Alternatyvūs pasiūlymai 1.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Perkančioji organizacija gali leisti arba reikalauti, kad tiekėjai pateiktų alternatyvius pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba kvietime patvirtinti susidomėjimą perkančioji organizacija privalo nurodyti, kad leidžiama, neleidžiama ar reikalaujama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Alternatyvūs pasiūlymai turi būti prekybos alternatyviais pasiūlymais su pirkimo objektu. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius jų pateikimo reikalavimus, įskaitant tai, ar alternatyvūs pasiūlymai gali būti teikiami tik pateikus pagrindinį pasiūlymą.

Perkančioji organizacija turi pasirinkti tokius pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie būtų tinkami ir pagrindiniams, ir alternatyviems pasiūlymams.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Vertinami tik tie alternatyvūs pasiūlymai, kurie atitinka minimalius reikalavimus. Jeigu pirkdama prekes ar paslaugas perkančioji organizacija nusprendė leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus ar jų reikalauti, ji negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo remdamasi vien tik tuo, kad, jeigu pasiūlymas būtų nustatytas laimėjęs, prekių pirkimas taptų paslaugų pirkimu arba atvirkščiai.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat perskaitykite