Užsieniečių prekybos sistema, Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas

užsieniečių prekybos sistema

Jeigu esate užsienietis, privalote laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos,  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

geriausi indekso variantai prekybai

Užsieniečių pareigų suvestinė null Atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui jos teritorijoje užsieniečiai privalo turėti galiojančius kelionės dokumentus, jeigu Užsieniečių prekybos sistema Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip.

Užsieniečiai teisėsaugos institucijos pareigūnų ar Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsieniečių prekybos sistema tarnautojų reikalavimu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus kelionės dokumentą, leidimą gyventi ar kitataip pat kitus dokumentus, kuriuose nurodytas buvimo valstybėje tikslas ir sąlygos ir kurie įrodo, kad jie Lietuvos Respublikoje yra teisėtai.

paprastos dienos prekybos rodikliai

Užsieniečių pareigos suvestinė Ne vėliau kaip per 7 dienas pranešti Migracijos departamento teritoriniam skyriui, jeigu jis pakeičia: asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus, šeiminę padėtį Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje  deklaruoti gyvenamąją vietą gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigoje nuo Migracijos departamento teritoriniame skyriuje-tik deklaruojant gyvenamąją vietą, kai pateikiamas prašymas išduoti teisę gyventi Lietuvos Užsieniečių prekybos sistema patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą Išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams, deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Užsieniečių prekybos sistema Gimus vaikui kreiptis  į Migracijos departamento teritorinį skyrių dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje vaikui gavimo Išvykti iš Lietuvos Respublikos iki užsieniečiams nustatyto buvimo laiko pabaigos Užsieniečių, kurie Lietuvos Respublikoje gyvena turėdami leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje X.

Taip pat perskaitykite